Összeült a közgyűlés

A képviselők több mint 20 előterjesztést megtárgyaltak a Közgyűlés február 26-i ülésén. A többi között megalkották a szociális ellátások helyi szabályairól szóló új rendeletet. Áttekintették a 2014-2020. évek fejlesztési projektjeit, határoztak a közcélú foglalkoztatási program folytatásáról, és elfogadták a Közgyűlés bizottságainak beszámolóit.

Hasonló tartalmaink:

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet újraalkotására azért volt szükség, mert a parlament tavaly módosította a szociális ellátásokról szóló törvényt. Ehhez igazodik mostantól a városi jogszabály. A kiadások támogatására szolgáló juttatásokat – ilyen a lakhatási, az adósságrendezési, az ápolási díj – a törvény a helyi önkormányzatokra bízta. (Az új szabályozásról részletesen itt olvashat, Simó Károly alpolgármesterrel készült interjúnkat pedig a cikk végén találja.)

Áttekintették a 2014-2020. évek fejlesztési projektjeit. 2020-ig tartó európai uniós fejlesztési ciklus tervezése során többször módosult a kiírás. Az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések nyomán a hazai rendszernek követnie kellett a folyamatot. A sikeres egyeztetések eredményeképpen a Közép-Magyarországi Régióra vonatkozó Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programot elfogadták Brüsszelben. A legutolsó változásokat a hazai rendszerben most vezetik át, melynek következményeképpen módosítani kellett a 2014-2020-ra vonatkozó fejlesztéseket tartalmazó Integrált Területi Programok tartalmát. A városban tervezett nagyobb fejlesztések megvalósítása érdekében a városvezetése kérte az illetékes minisztériumok képviselőit, hogy – mivel a 2014-2020-as Európai Uniós programozás során 800 millió forint forrásban részesülünk –, biztosítsanak Érd számára kompenzációt hazai forrásból. Bizonyos projektek esetén – csapadékvíz-rendezési projekt; Batthyány Általános Iskola fejlesztési projekt; Fácán közi Óvoda rekonstrukciós projekt – ugyanakkor mihamarabb szükséges az előkészítést megkezdeni, és a tervdokumentációkat előállítani. A közgyűlés ezért felhatalmazta a polgármestert, folytasson tárgyalásokat a projektek finanszírozása érdekében.

Döntöttek a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására, ami pontosítja az érdi civil szervezetek ingyenes közterület-használatának lehetőségeit. Az új rendőrszékház építése kapcsán egy régi épület elbontásáról is határoztak.

Szándéknyilatkozatot fogadtak el egy, a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodásról. Ennek lényege, hogy szabadidejüket töltő rendőröket vonnak be a közterület-felügyelet munkájába.

A közgyűlés kötelezettséget vállalt arra, hogy az önkormányzat 2015. és 2016. évi költségvetésében a közcélú foglalkoztatáshoz szükséges önrészt, mintegy 17 millió forintot az általános tartalék terhére biztosít.

Meghosszabbították Dr. Bányai Judit háziorvos praxisjogát, amely március végén jár le. Így továbbra is ő látja el a betegeket a Bajcsy-Zsilinszky úti rendelőben.

A közgyűlés végül elfogadta a Köznevelési és Művelődési Bizottság, a Szociális és az Egészségügyi Bizottság, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Would you like to replay the video?
Címkék