Ülést tartott a Közgyűlés

A közgyűlés díjátadásokkal kezdődött. Az ülésen a többi között módosították a Helyi Építési Szabályzatot, szó esett a Riminyáki úti német nemzetiségi óvodáról. Döntöttek arról is: az önkormányzat ismét csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

Hasonló tartalmaink:

A képviselők döntöttek a Helyi Építési Szabályzat módosításáról, Simó Károly alpolgármester (Fidesz-KDNP) ezzel kapcsolatban elmondta, hogy egyrészt a Fácán közi óvoda fejlesztéséhez szükséges módosítások kellett elvégezni.

Egy másik módosítást is elfogadtak a Helyi Építési Szabályzatot illetően, ez az Erika utca melletti üres terület további hasznosításának érdekében történt.

Továbbra is kiemelt célja az önkormányzatnak az óvodai férőhelyek bővítése. Simó Károly elmondta, hogy a Riminyáki úton a német nemzetiségi óvoda kialakítása jó ütemben halad, így az már várhatóan ősztől megnyílik. A Fácán közi óvoda teljes rekonstrukciója uniós pénzből valósulhat meg, a Darukezelő utcába tervezett új óvodára pedig továbbra is keresi a város a pályázati forrásokat.

Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonporfit Kft. anyagi helyzetének javítása érdekében a képviselők úgy döntöttek, hogy a céggel szemben fennálló tagi kölcsön követelést a társaságba bevitt vagyonként kezelik. Ezen kívül az önkormányzati tulajdonában lévő cég által fizetendő telephelyi bérleti díjat is csökkentette a testület, ezt havi 500 ezer forint + ÁFA összegben határozták meg.

A közgyűlésen kiderült az is, hogy a cégnél a lakossági oldalról több tíz millió forintos hátralék halmozódott fel, erre mindenképpen megoldást keres az önkormányzat és kötelezi az érintetteket az elmaradások befizetésére.

Az önkormányzat ismét csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Ezzel kapcsolatban a balodali ellenzéki frakció módosító javaslatot nyújott be, amit befogadott az előterjesztő.

Zárt ülésen két napirendi pontot tárgyaltak a képviselők, többek között városi díjak adomyánozására tett javaslatot a testület.

Would you like to replay the video?

 

Címkék