Díjazottak március 15-én

Érd Megyei Jogú Város közgyűlése március 15-e alkalmából minden évben átadja a város rangos elismeréseit: az Érd Városáért Kitüntetést, az Érd Város Életmű Díjat, az Érdi Tudományos Díjat és az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Címet. A következő cikkben a 2016. évi díjazottakat mutatjuk be. 

Hasonló tartalmaink:

Érd Városáért Kitüntetés: Eszes Mária  az  Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

24   Eszes Mária  az  Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként a városban élő német nemzetiségi közösség megtartásáért, hagyományaik ápolásáért tevékenykedik. Már gyermekkorában magába szívta a nemzetiség kultúráját és szokásait. 2008-ban létrehozta a Rosenbrücke Német Hagyományőrző Énekkart, mely fennállása óta sikeresen működik, 2013-ban Pusztavámon az Országos Minősítő Versenyen kiváló arany minősítésben részesültek. Az érdi Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában 2012-ben német nemzetiségi táncoktatást indított az alsó tagozatos tanulók részére. Nagy szerepe volt abban, hogy az iskola a Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola nevet megkapta. Eszes Mária szervezésével valósul meg a hagyományőrző sváb bál, melyet évről-évre nagy siker övez. Az ő közbenjárásának köszönhető, hogy az óvodákban beindult a német nyelvoktatás. Több éves erőfeszítő, kitartó munkájának köszönhetően valósulhatott meg  egy nagy álma: 2015. szeptemberében sikerült beindítania  a német nemzetiségi óvodát. A Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda azzal a céllal jött létre, hogy a jövő nemzedékén keresztül legyen elültetve a nyelv fontossága, a német nemzetiség kultúrájának megőrzése, a hagyományok megtartása és továbbadása, a gyerekek ebben a szellemben való neveltetése. Eszes Mária az Érden élő német nemzetiség kultúrájának megőrzése, ápolása és továbbadása érdekében magánemberként és közéleti szereplőként több éven át végzett kimagasló, áldozatos és eredményes munkája elismeréseként méltó az Érd Városáért Kitüntetésre.

Érd Város Életmű Díj: Nagy László egyetemi tanár

28Nagy László egy Vas megyei kis faluból, Szelestéről indult.  Középiskolai tanulmányait a győri Bencés Gimnáziumban végezte, majd Budapesten az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen diplomázott. Magyar–latin szakos diplomája után megszerezte a levéltáros majd könyvtáros diplomát is. Az egyetem után könyvtáros lett, 1973-1996-ig az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa volt. Ez egyúttal a tudományos kutatói tevékenységének a kezdetét is jelentette, pályakezdőként is jelentek meg publikációi.  A könyvtárban a középkori kéziratoknak a referense volt, mellette a magyarországi egyházi könyvtárak kiemelkedő értékeivel foglalkozott. 1986 óta a Magyar Tudományos Akadémia irodalom és kultúratudományok kandidátusa, 2008 óra doktora. Életében egyszer váltott munkahelyet: 1996-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar tanárának  hívták meg, mellyel nagy álma teljesült. Docens, egyetemi tanár majd a kar dékánja lett. Szülőfalujának nevéből ered a publikációkban megkülönböztetésül használt név: Szelestei N. László. Több száz írása és 15 önálló szakkönyve jelent meg. Köteteket és sorozatokat szerkeszt. Az írásnál is fontosabbnak tartja a tanítást: több kutatási program témafelelőse, a vezetésével kutató fiatalok eredményeire a legbüszkébb. Kutatási témái a könyv- és művelődéstörténet, irodalomtörténet és legújabban a nagyon elhanyagolt lelkiségtörténet. Nagy László 1977 óta él városunkban, saját maga által épített házában. 1999-ben saját kiadásában jelentette meg  az „Érdi épületek 1846-ban, Wajthay Ferenc rajzai” című kiadványt. Ezek a rajzok képet adnak szinte a teljes mai, megyei jogú város területén minden jelentős akkori épületről. Azokról is, amelyek még megvannak, és azokról is, amelyeknek már csak a helyéről tudunk. A város épített értékeinek fejezete Nagy László kutatási eredményére épül. Jelenleg két tanítványa is szerepel az Országos Széchényi Könyvtár Fiatal Írók Tárlatán, amit érdiek találtak ki, érdiek támogattak és érdi vállalkozók finanszíroztak. Doktori iskolájában 7 tanítványa iparkodik, de mivel Nagy László szerény ember, munkája során nem a saját egyéni szempontjait helyezi előtérbe, beéri azzal, hogy saját szavaival idézzem: „szolgálja az ezer éves magyar kultúrát”. Több évtizedes kiemelkedő szakmai életútjának köszönhetően Nagy László példaként állítható a város közössége elé, így méltó birtokosa Érd Város Életmű Díjának.

Érdi Tudományos Díj: Pergel Antal történész, történelemtanár

32Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerezte meg diplomáját. Több mint három évtizede dolgozik Érd városában, kezdetben a városi könyvtárban, majd a Kós Károly szakképző Iskolában tanárként, 2004-től igazgatóként. A szakképzés országos átalakítása során 2015. július 1-jével a szakképzés a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alá tartozó  44 szakképzési centrumba szerveződött. Ennek eredményeként létrejött az Érdi Szakképzési Centrum is, melynek főigazgatói megbízását Pergel Antal kapta meg. Intézményvezetőként   mindig a köz érdekeit és a feladatok megoldását tekinti elsődlegesnek,  nem egyéni szempontjait. Ez a tény nemcsak hétköznapi döntéseit, hanem emberi magatartását is jellemzi. Az elmúlt években szerteágazó levéltári kutatások eredményeként    tudományos színvonalú kutató és publikációs tevékenységet végzett a magyar-finn, a magyar-török és a magyar-japán kapcsolatok XX. századi történetének tárgykörében. Kimagasló értékű, egyetemi doktori disszertáció színvonalú, „Harag és elfogultság nélkül” című könyve a Püski Kiadó gondozásában jelent meg, melyben a magyar-finn kapcsolatok egy sokáig tabunak számító területét, a szovjet-finn háború magyar vonatkozásait  példaértékű alapossággal dolgozta fel. E kötet országos viszonylatban egyedülálló, kiemelkedő tudományos teljesítmény, mely angol-vagy német nyelvre történő lefordítása esetén nemzetközileg is számot tarthat a figyelemre. Pergel Antal számos értékes szakmai tanulmányt publikált a Rubicon történelmi folyóiratban. Több tudományos előadást tartott a Magyar Földrajzi Múzeumban rendezett konferenciákon, cikkeket publikált a Földrajzi Múzeumi Tanulmányokban. Szerteágazó, levéltári forráskutatásokon alapuló történelmi tudását széles körben teszi közkinccsé érdi kulturális rendezvényeken és közéleti fórumokon, valamint a helyi médiában. A 2015-ben megalakult Érdi „Malenkij robot” Emlékbizottság elnökének egyhangúlag választották meg. Pergel Antal Érdhez kötődő több évtizedes eredményes munkássága alapján érdemes az Érdi Tudományos Díjra.

Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím: Somfai István az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium címzetes igazgatója, magyar-orosz-latin szakos tanár

34Igen gazdag, ötvenéves pedagógus múlt áll mögötte, melyet nem kell bemutatni városunk lakóinak, hiszen több ezer diákja, sok száz kollégája ismerhette meg kiemelkedő szakmai képességeit, életszerető, emberigenlő attitűdjét tanárként, iskolavezetőként, kollégaként. Kiemelkedő tehetséggondozó munkáját 2008-ban Arany Katedra miniszteri kitüntetés, 2014-ben a „Bonis Bona – A nemzet tehetségéért” kapott életmű díj koronázta meg. Érd városa 2001-ben Érd Közoktatásáért Díjjal, 2006-ban Csuka Zoltán-díjjal, 2009-ben pedig az Érd Városáért Kitüntetéssel ismerte el munkásságát. Aki egy kicsit is érdeklődik az érdi kultúra iránt, az tudja, hogy Somfai István szakmai munkássága mellett a 20 éve működő Poly-Art Alapítvány keretein belül szerteágazó művészetpártoló tevékenységet is végez. Ez a gazdag két évtized városszerte ismertté és elismertté tette kulturális misszióját. A Képzőművészek Érdi Közössége valamint az Irodalomkedvelők Klubjának  írásaiból születő Érdi IRKA című  irodalmi-kulturális folyóirat a Poly-Art Alapítvány támogatásával működik. Közös kiadványaik és közös rendezvényeik bizonyítják azt, hogy a képzőművészet és az irodalom mennyire összetartozó, egymást kiegészítő, egymást erősítő műfajok. Somfai István egy olyan közösségépítő, alkotó ember, aki munkáját példaértékű  igényességgel és elhivatottsággal végzi, ezért példaként állítható a város közössége elé. Kiváló szakmai és közéleti életútja alapján  méltó a város legnagyobb elismerésére.

Tekintse meg a teljes műsort!

Címkék