Érd Városáért kitüntetésben részesült Tóth Tamás volt alpolgármester

Érd Városáért Kitüntetést adományozott Érd közgyűlése Tóth Tamás volt alpolgármesternek. A rangos díjat a március 15-i ünnepségen adta át T. Mészáros András polgármester.

Hasonló tartalmaink:

Érd Városáért Kitüntetés azoknak adományozható, akik a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely területén kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

Mint az ünnepi laudációban elhangzott:  Tóth Tamás a városunkért, az érdi közösségért két és fél évtizeden át állhatatosan dolgozó politikus.

IMG_0939

Több cikluson keresztül önkormányzati képviselőként, fejlesztési tanácsnokként, a Városfejlesztési és Műszaki Bizottság elnökeként dolgozott. E minőségében is elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy 1999-ig több városrészben megvalósulhatott a szennyvízcsatornázás, majd tárgyalásai során elérte, hogy Érd és térsége önálló szennyvízelvezetési programot indíthasson, amely 2008-2016 között a város teljes csatornázottságát tette lehetővé.

Tóth Tamás 2007-2010-ig az Érdliget-Kutyavári Településrészi Önkormányzat elnöke volt.

2010-ig a Megyei Jogú Városok Szövetségének Terület- és Igazgatásfejlesztési, valamint az Urbanisztikai és Lakásügyi Bizottságának volt tagja. 2009-2010-ig az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke volt.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. évi alakuló ülésén társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta. A Közgyűlés megbízása alapján képviselte az önkormányzatot a Közép-Magyarországi Térségfejlesztési és Bioenergetikai Klaszterben.

Tóth Tamás a Kisgazda Örökség és Levéltár Alapítvány Kuratóriumának elnöke, a Levéltár működtetője. A Történelmi Vitézi Rend és a Politikai Foglyok Országos Szövetségének tagja.

E felsorolásból is kitűnik, hogy Tóth Tamás elkötelezett szolgálója közösségünknek.  Az 1956-os forradalmat személyesen átélt emberként antikommunista elveiben mindvégig  tántoríthatatlan maradt.

Konzervatív jobboldali politikusként mindig azért dolgozott, hogy Érd – megőrizve és gyarapítva értékeit – modern, fejlődő város legyen. A közelmúltban vonult nyugállományba. Köszönjük több évtizedes munkáját, köszönjük a hitet és a tartást, amellyel példát mutat kollégáinak, politikus társainak és a város közösségének.

 (Fotó: Boros Sándor)

Címkék