696 baba született tavaly Érden

Beszámolt munkájáról a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, amely a városi védőnői szolgálatot is működteti. A tájékoztatóból kiderült, hogy 2015-höz képest nőtt a gyermekszületések száma Érden. 

Hasonló tartalmaink:

Az intézet keretében működő védőnői szolgálat 2016-ban is kiváló munkát végzett. Városunkban 2016-ben 696 gyermek született. Ez 16-tal (2,3 %-kal) több mint a 2015. évi szám.

A koraszülöttek száma 48 fő (6,8 %) volt, ami alacsonynak számít. Négy esetben otthonszülésre került sor, ebből 3 volt tervezett.

A védőnők hatékony felvilágosító munkájának köszönhetően az újszülöttek közel 64 %-át legalább fél évig, 54%-t pedig 12 hónap után is szoptatják, ami 9 százalékos javulást mutat az előző évi adathoz képest.

A területi védőnői gondozásban 3.623 családot tartanak nyilván, a 0-6 éves gondozott gyermekek száma 4.362 volt. Ebből szociálisan veszélyeztetett volt 111 gyermek. A státusvizsgálatok rendben megtörténtek, az 1 éves 100 %-ban, a 6 éves 96 %-ban teljesült.

(fotó: hungarikum.hu)

A több mint  100 éves múltra visszatekintő védőnői hivatás gyakorlói olyan komplex, preventív, családvédelmi szolgáltatást biztosítanak hazánkban, amely egyedülálló Európában. Összehasonlítások alapján Európa más országaiban a magyarországihoz képest kevésbé összehangolt az édesanya és gyermek egészségügyi ellátása. Hazánkban védőnői munkát csak védőnői szakon szerzett főiskolai oklevéllel rendelkező személy végezhet. Szakmai tevékenységét önállóan látja el, de rendszeresen kapcsolatot tart az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális ellátórendszer embereivel. A védőnő szoros személyes kapcsolatot tart gondozottaival, melynek során az egyéni szükségleteknek megfelelően különböző problémáikban – egészségügyi, szociális, mentálhigiénés- tanácsot nyújt. Ezen kívül szűrővizsgálatokat szervez, védőoltásokat készít elő, egészségnevelő és más egészségvédő közösségi programokat biztosít a gondozottak számára.

 

Címkék