Óvodapedagógus

Érdi Szivárvány Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Hasonló tartalmaink:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd Szivárvány Óvoda, Hegesztő utca 2.-8.

Pest megye, 2030 Érd Kisfenyves Óvoda, Erkel utca 4.

Pest megye, 2030 Érd, Meseház Óvoda, Gyula utca 33-37.

Pest megye, 2030 Érd, Napsugár Óvoda, Tárnoki út 58-62.

Pest megye, 2030 Érd, Tusculanum Óvoda, László tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása, 3-7 éves korú gyermekek nevelése, fejlesztése, nagyfokú gyermekszeretettel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Együttműködő kapcsolattartás szülőkkel és kollégákkal. rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         végzettséget igazoló okirat másolata,fényképes szakmai önéletrajz, a munkakör betöltése,a besorolás szempontjából figyelembe vehető továbbképzéseket és egyéb végzettségeket igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Inczéné Papp Márta, Farkas Lászlóné nyújt, a 06 23 372 506 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szivárvány Óvoda – Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Szivárvány Óvoda, Hegesztő utca 2-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 124/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Inczéné Papp Márta részére a szivarvany@erd.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Inczéné Papp Márta, Farkas Lászlóné, Pest megye, 2030 Érd, Szivárvány Óvoda, Hegesztő utca 2-8. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető döntése alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

Címkék