“Hogy a gyermekből ember legyen!”

Állami és önkormányzati elismeréseket adtak át és ünnepi műsorral kedveskedtek a résztvevőknek a Városi Pedagógusnapon kedden a Szepes Gyula Művelődési Központ színháztermében. Az eseményen köszöntőt mondott Aradszki András, a térség országgyűlési képviselője, aki kiemelte, hogy az évnek csupán egy napja a pedagógusnap, de minden nap köszönet és megbecsülés illeti azokat, akik gyermekeinket tanítják és nevelik.  

Hasonló tartalmaink:

Aradszki András beszédében hangsúlyozta, hogy a pedagógusok biztosak lehetnek abban, hogy a Kormány mellettük áll, s hogy a támogatás nemcsak szavakban, de tettekben is megnyilvánul, s az anyagi megbecsülés összefügg az erkölcsi és szakmai megbecsüléssel. Emlékeztetett, a kormány által elindított pedagógus-életpályának köszönhetően 2017-re az oktatásban magasabb volt az átlagbér, mint a nemzetgazdaságban. Előbbinél átlagosan 41,9 százalék, míg az utóbbinál 35,2 százalékos volt a bővülés. A jövő évi költségvetésben plusz 97 milliárd forintot különítettek el az oktatási területre – tette hozzá. Szólt arról is, hogy az utóbbi évben harminc százalékkal nőtt a pedagóguspályára jelentkezők száma, és reményét fejezte ki, hogy ebben a Klebelsberg-ösztöndíj is szerepet játszik.

Érdről szólva a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiaügyekért felelős államtitkára hangsúlyozta, hogy az elmúlt 10 évben számtalan óvoda épült a városban, így mára mindenki, aki helyben járatná óvodába a gyermekét, megteheti. – Új gimnázium is épült, a Gárdonyi Géza Általános Iskola bővítése révén, s ez a fejlődés most folytatódik a Modern Városok Program keretében is. Hiszen az érdi tankerület épen ezekben a napokban költözik át gyönyörűen felújított székházába, az Alispán utcába. A következő két években két új óvoda épülhet és két új gimnázium nyithatja meg kapuit a Teleki iskola és a Batthyány iskola felújítása révén. Átalakul és megújul a Kós Károly Szakképző Iskola is, ami az egész járásban jelent majd szakmai bázist a tanulóknak. Nemrég adtuk át a Vörösmarty Mihály Gimnázium új impozáns tornacsarnokát, amely méltó körülményeket biztosít a diákok sportolásához. Ilyen mértékű fejlesztés még nem volt Érd történetében, számunkra ez jelenti a prioritást – hangsúlyozta.

Ünnepi köszöntőt mondott még Sárközi Márta, az érdi tankerület igazgatója, aki a pedagógus pálya szépségeiről és nehézségeiről beszélt kollégáinak.

(fotók: Bálint Edit)

A köszöntőket követően került sor az Érdi Közneveléséért Díj átadására, amelyet 2017-ben három hölgy vehetett át. Az elismeréseket T. Mészáros András polgármester adta át. 

Vargáné Magyar Erika 2015 augusztusától a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetője. Előtte a Kincses Óvoda óvodapedagógusaként dolgozott.

Vezetői munkáját gyermek – család – és partnerközpontúság jellemzi. A német nemzetiségi nevelés során fontosnak tartja a nemzetiségi önazonosság kialakulásának segítését, a német nemzetiségi nyelvvel, kultúrával, hagyományokkal való ismerkedést.

Az óvoda alapításától kezdve rövid, közép és hosszú távú tervei konkrétak, előremutatóak. A vezetői tevékenysége során elért eredményei bizonyítják szakmai hozzáértését, rátermettségét.

Fontos szempont az óvoda életében a környezettudatos nevelés. 2016-ban Európában egyedülállóként  az érdi Pumukli Óvoda nyerte el azt az Európai Hulladékcsökkentési díjat, amelyért több mint 90 szervezet versenyzett.

***

Kozma Zoltánné az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tanítója, igazgatóhelyettes.  Testnevelés szakkollégiumot végzett tanító, a főiskola elvégzése után, 1987-től a Batthyány Iskola pedagógusa. Munkájára a szervezett átgondoltság, a precíz kivitelezés és a mindenkori naprakészség jellemző. Három éve mesterpedagógus minősítést ért el, pedagógiai szakértői feladatokat is ellát.

Fontos szerepet játszik a Batthyány Iskola  sportiskolai programjának megvalósításában.  Pályája során több alkalommal osztályfőnöki feladatot is  vállalt. Tevékenységével joggal vívta ki mind a szülők, mind a kollégák bizalmát és megbecsülését.  Aktívan részt vesz az iskolavezetőség munkájában is, az iskolai alapdokumentumok átdolgozásában, pedagógus kollégák minősítési eljárásában sikeres segítője az intézményvezetőnek.

***

Pintérné Bernyó Piroska az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium igazgatója.  1981 óta pedagógus, 26 éve magasabb vezetőként dolgozik.

Az intézményben eltöltött évek alatt intézményvezető-helyettesként majd  vezetőként meghatározó szerepe  volt a gimnáziumi tagozat beindításában. Ezzel hozzájárult ahhoz, hogy az érdi diákok helyben folytathassák középiskolai tanulmányaikat. Pintérné Bernyó Piroska a 2013/2014-es tanév kezdetekor rendkívüli helyzetben vette át az iskola vezetését.  Helyt állt osztályfőnökként és igazgatóként egyaránt.

Pályafutását folyamatos önképzés jellemzi. Kiemelt figyelmet fordít a módszertani kultúrát megújító képzésekre, erre ösztönzi kollégáit is. Pedagógusminősítési szakértő és tanfelügyelői képzés elvégzése után mesterpedagógusként látja el az Oktatási Hivatal által rábízott feladatokat. Nyitott az új kihívásokra, felismeri azokat a lehetőségeket, amelyek az oktatásra kedvező hatással vannak. Kapcsolatteremtő képessége, innovatív szemléletmódja hozzájárult az iskola hírnevének megerősítéséhez. Ennek példája a szeptembertől induló középiskolai sportosztály megszervezése, amely hiánypótló ezen a területen.  Az  itt tanuló diákok, kiváló sportolók – országos, Európa- és világbajnokok, ifjúsági olimpikonok, válogatott versenyzők nem csak az iskola, hanem a város hírnevét is öregbítik.

Pintérné Bernyó Piroska emberi kvalitásai, empatikus, pozitív életszemlélete, az iskola partnerei iránti nyitottsága példaértékű mindannyiunk számára.

Miniszteri díjazottak:

Pedagógus Szolgálati Emlékérem intézmény neve pedagógus neve
Lukin L.  Alapfokú Művészeti Iskola Stiblo Anna
Érdi Teleki S. Ált. Iskola Berényi Andrásné
Érdi Vörösmarty M. Gimnázium Tiringerné Bencsik Margit
Minszteri Oklevél Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tóthné Hollósi Krisztina
Sándor Éva
Oláhné Balog Tünde
Volfné Micheller Ildikó
Érdi Teleki Sámuel Ált. Iskola Rábainé Radó Katalin
Nonn Ilona
Kiss Lajosné
Némethné Fülöp Marianna
Érdi Vörösmarty M. Gimnázium Schwindtné Katona Tünde
Hornyák Tamás
Geri Csaba
Homoki Árpád
Érdligeti Általános Iskola Szijártóné Somogyi Mónika
Sándor Ibolya
Dicsővári Kornélia
Nagy Éva Lujza
Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Tinka Lajos
Csizmadia Károlyné
Paulovits Mónika
Érdi Móra Ferenc Általános Iskola Tóth Sándorné
Szanyóné Kusa Gyöngyi
Bereczki Anita
Csuhanicsné Bakos Ildikó
Lukin L.  Alapfokú Művészeti Iskola Szokolai Zoltán
Roszkos Péterné
Horti Ágnes
Mézes Gyöngyi

 

 

Címkék