A pedagógusokat ünnepelték

A pedagógusokat ünnepelte a város szerda délután a Szepes Gyula Művelődési Központban. T. Mészáros András polgármester átadta az Érdi Közszolgálati Díjat és az Érd Közneveléséért Díjat, valamint elismerését és köszönetét fejezte ki azoknak az óvodapedagógusoknak, illetve a nevelő, oktató munkát segítő munkatársaiknak, akik több évtizede dolgoznak az érdi óvodákban.

Hasonló tartalmaink:

Önök adják a szakmát, a tanítást, nevelést, amit csak megköszönni tudunk, a város pedig azon dolgozik, hogy a gyermekeink egyre jobb körülmények közt tanulhassanak – hangsúlyozta köszöntőjében T. Mészáros András, hozzátéve: Érd akkor lesz majd kész, hogyha minden itt élő szülő Érden tudja óvodába, általános, illetve középiskolába járatni a gyermekeit, hiszen az iskola az, ami az identitást kialakítja egy-egy gyermekben.

– Akkor lesz erős bennük az Érdhez tartozás, ha egész fiatal felnőttkorukig itt járhatnak iskolába. 2007 óta ennek a célnak próbáljuk alárendelni fejlesztési politikánkat: óvodákat bővítettünk és építettünk, gimnáziumi tagozattal fejlesztettük a Gárdonyi iskolát. Most is két általános iskolát, két óvodát és három középiskolát tervezünk, építünk, sőt, van, ahol a kivitelezés már a vége felé közeledik – emelte ki T. Mészáros András.

Sárközi Márta tankerületi igazgató szintén köszöntötte a pedagógusokat, megköszönte a tudást, a törődést, a rengeteg szabadidős programot, azt, hogy minden gyermekben a jót, az egyéniséget, a tehetséget kutatják és találják meg. Hangsúlyozta: a gyermekek és pedagógusaik a sikere a szeretettel magyarázható; pedagógusléttel, az elhivatottsággal, a személyes példamutatással.

A Batthyány iskola negyedikeseinek és hetedikeseinek köszöntő műsorát követően került sor a pedagógusok munkáját elismerő díjak átadására.

Érd  Közneveléséért Díjat kapott Bagó Lajosné, a Vörösmarty Gimnázium német szakos tanára, aki huszonhét esztendeje tanít a Vörösmarty gimnáziumban. Diákjait közép- és felsőfokú eredményes nyelvvizsgával igyekszik a felsőfokú továbbtanulás igényeire felkészíteni. 2018-ban tanítványa a középiskolák legkiemelkedőbb versenyén, az OKTV-n országos döntőbe jutott. Szaktanárként és osztályfőnökként is olyan tanulási környezetet alakít ki, amelyben a diákok önbizalma nő, személyiségük fejlődik. 2012-ben Érd Közoktatásáért Díjban, 2016-ban miniszteri elismerő oklevélben részesült.

Érd  Közneveléséért Díjat kapott Czinkóczi Krisztina, az Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda óvodapedagógusa, aki 24 éve dolgozik a Kutyavári óvodában. Munkáját pedagógiailag kimagasló színvonalon,lelkiismeretesen végzi. Napi munkájában tudatosan épít a gyermekek önkéntességére, nyitottságára, megismerési vágyára, aktivitására. Szaktudásával segíti az óvónők nevelő-oktató munkájának fejlesztését, a kiemelkedő és a fejleszthető területek meghatározásával. Nevelői munkája példértékű és ösztönző minden kollégája számára. A szülők egyöntetű véleménye szerint Kriszti néni az igazi pedagógus; a szülők felé fordulása megértő, a gyermekek közös nevelését segítő.

Érdi Közszolgálati Díjban részesült Nagyné Szilva Katalin, a Napsugár óvoda pedagógusa, aki 1995-től dolgozik ebben az intézményben. Pedagógiai szaktudása alapos, munkája során kiváló érzékkel alkalmazza a drámapedagógiai eszközöket, valamint a magyar népi kultúra, néptánc, gyermekjátékok eszközeit. Korszerű módszereket alkalmaz, tapasztalatait rendszeresen megosztja kollégáival és tágabb körben is.  Ingergazdag környezetben segíti a gyermekek egyéni fejlődését, felismeri a tehetségcsírákat. Sokoldalú fejlesztést nyújt a részképesség-zavarral küzdő gyermekek számára is.

Végezetül az önkormányzat elismerését és köszönetét fejezte ki azoknak az óvodapedagógusoknak, illetve a nevelő, oktató munkát segítő munkatársaiknak, akik több évtizede dolgoznak óvodában, és ez által Érd közösségét hosszú ideje szolgálják. Az emléklapokat és ajándékokat T. Mészáros András adta át.

Emléklapot vehetett át:

Vargáné Nagy Anikó pedagógiai asszisztens (Kincses Óvoda);
Agócs Erika tagóvoda-vezető, Kiss-Zágonyi Ildikó óvodapedagógus (Kincses Óvoda Harkály Tagóvoda);
Szabó Erika óvodapedagógus (Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda);
Linke Róbertné tagóvoda-vezető, Vucsicsné Balázs Anikó  óvodai dajka, Szilágyiné Mészáros Andrea óvodai dajka (Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda);
Szunyoghné Cseh Krisztina óvodapedagógus (Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvoda);
Kesztler Sándorné óvodapedagógus (Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda);
Metzl Jánosné óvodapedagógus (Szivárvány Óvoda);
Koppányné Nyéki Mónika óvodapedagógus, Schablik Ferencné óvodai dajka, Erdély Sándorné titkár (Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvoda);
Kovácsné Dombi Henriett óvodai dajka (Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda);
Kádár Andrea óvodapedagógus, Lengyel Judit óvodapedagógus (Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda)

Fotók: Boros Sándor

Címkék