Épül a zajvédő fal

Hivatalos tájékoztatást kért a NIF Zrt-től Dr. Bács István alpolgármester a 40-es vasútvonal Érdet érintő munkálatairól. A politikus hivatalos Facebook oldalán tette közzé a választ, amelyet mi is közlünk. 

Hasonló tartalmaink:

A 40-es számú vasútvonal Érd területét érintő kivitelezésének folyamatáról (2017. november 13- i állapot)
Előzmény:

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NIF) beruházásaként a Kitérő 2016 Konzorcium (konzorciumvezető: V-HÍD Zrt., konzorciumi tag: A-Híd Zrt.) „Kelenföld (kiz.) – Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése” tárgyban kötött szerződést. (A projekt véghatárideje várhatóan 2019. első negyedév vége.)

Építési útvonalak:
Az építési munkálatok során alkalmazott organizációs útvonalakról Kivitelező egyeztetett Önkormányzatunkkal. Ennek részeként a kivitelezés ideje alatt az igénybevett utak karbantartása, tisztán tartása, illetve a munkálatok befejeztével az eredeti útszerkezetnek megfelelő helyreállítása Kivitelező kötelessége, és felelőssége.

A Kitérő 2016 Konzorcium által 2017. évre tervezett munkálatok hamarosan véget érnek. Ennek keretében a Kivitelező átépítette Érd állomás teljes területét, így megújultak a peronok, a vágányhálózat, illetve a peronaluljáró hamarosan átadásra kerül az utasforgalom részére.

• 2017. decembertől várhatóan 2018. májusig ideiglenes gyalogosforgalom korlátozásra kell számítani az aluljáróban a műtárgy végleges kialakítása miatt (felületvédelmi munkarészek). Ennek keretében a teljes keresztmetszet fele használható a peronok megközelítésére.

• Jelenleg a perontető építési és a vágányépítési munkarészek mellett az ideig évre tervezett zajvédő fal kivitelezés is kezdetét vette. Érd állomás 2017. december 8.-tól ideiglenesen forgalomba helyezésre kerül. Az állomás területén lévő hidak befejező munkái zajlanak, valamint az Érd és Százhalombatta közötti szakaszon az ároképítés is hamarosan befejeződik.

• A következő időszakban a Kivitelező olyan állapotot teremt a munkaterületen, hogy 2017. december közepétől a vasúti közlekedésben résztvevők minél kisebb zavartatás mellett vehessék igénybe a megújult állomást, tavasszal pedig a befejező munkák is véget érnek.

A Kitérő 2016 Konzorcium által tervezett munkavégzés Kelenföld – Százhalombatta vonalszakaszon a 2018-as évre:

1. Vágányzárak:
• Kivitelező beadta a vágányzári kérelmet Kelenföld-Érd teljes zárására, mely várható dátuma 2018.02.26. – 2019.03.31. közötti időszak. Ennek során a vasúti közlekedtetés szünetel, az utasok a pótló buszokat, illetve a 30-as vasútvonal szerelvényeit vehetik igénybe.

2. Vasúti pályaépítési munkarészek
• 2018.02.26.-tól Nagytétény-Diósd és Érd-felső közötti pályaszakaszon kezdődik meg a munkavégzés a teljes vasúti pálya átépítésével, illetve a vele kapcsolatos létesítmények kialakításával (felsővezeték, árok, zajvédő fal, stb.). Ezen időszakban kerülnek beépítésre a provizóriumok, melyek a kizárt szakaszok iparvágány kiszolgálásait teszik majd lehetővé a teljes vágányzár során, a műtárgyak végleges kialakításáig. Kivitelező tervei szerint 2018.10.26.-án elkészül a szakasz vasúti pályával kapcsolatos átépítésével.

3. Zajvédőfal építése
• Érd területén az eddigiekben munkába vett szakaszokon a zajvédő falak jelentős része megépítésre került, a további szükséges szakaszok a pályaépítés és azzal kapcsolatos munkarészek befejeztével kezdődhet meg, azaz tervezetten 2018.06.18. – 2019.02.25. között.

4. Műtárgyépítési feladatok

A 2017 folyamán elkészült, és a 2018-ban, illetve 2019-ben tervezett főbb munkálatokról:

• 2017-ben a 30-as számú vasútvonal feletti bal pályahíd felújítása, valamint a jobb pálya híd elbontást követő felépítése, a peronaluljáró építése Érd állomáson lezajlottak.

• Vízépítéshez kapcsolódóan a vasúti keretelemek, kerethidak építéseit 2018-ban végzik. Az Antal utca, Aba utca keresztezésében a Bara-patak, a Porcsinrózsa utcában a Sulák-patak érintettségében.

Szintén 2018-ban épül a Tétényi utcát és a Muskátli utcát összekötő gyalogos vasúti aluljáró, valamint az Aba utca és a Natália utca között húzódó gyalogos vasúti aluljáró a szükséges járdakivezetéssel.

Fontos kiemelni, hogy a 7. számú főút feletti vasúti híd átépítése is 2018. első felében várható, amelynek megvalósíthatóságát alapos tervezés előzi meg.

• 2019-ben az Érd-felső megállóhelyen a P+R parkoló és a melletti támfalépítések várhatóak.

5. Biztosítóberendezés
• A pályaépítéssel párhuzamosan a biztosítóberendezés, távközlés, energiaellátási feladatok is kivitelezésre kerülnek. A Kitérő 2016 Konzorcium által átépített pályahálózatra a párhuzamosan futó Biztber Tender (Siemens KLBA) építi ki a végleges biztosítóberendezést.

6. Útépítési feladatok
• A Duna utcai, illetve a Vörösmarty Mihály utcai útátjárók átépítéseire a vasúti pályaépítés során kell számítani. A szükséges forgalomtechnikai kialakítások és lezárások folyamatosan egyeztetésre kerülnek az Önkormányzattal. Pontos időpontok egyelőre nem állnak rendelkezésre. A közúti közlekedést a legkisebb mértékben kívánjuk korlátozni, ennek megfelelően Kivitelező törekszik minimalizálni a lezárások és terelések számát és időtartamát.

• Érd-felső megállóhelyen a P+R parkoló 2019. év második felében kerül kialakításra.

• Érd állomás területén a P+R parkoló, illetve a Csalogány utca terv szerinti kialakítása 2018. március és június közötti időszakban várható.

 

Címkék