Már áll a Szent István-híd szerkezete

Az utóbbi hetekben felépült a Szent István-híd szerkezete a Rákóczi és az Elöljáró utca között.  Az Európai Unió és a magyar állam által 1.3 milliárd forint értékben finanszírozott Szent István-híd Érd keresztirányú forgalomelvezetését fogja szolgálni a település északi és déli oldala között. 

Hasonló tartalmaink:

Dr. Bács István alpolgármester tájékoztatást kért a kivitelező NIF Zrt-től, hogy hogy áll a munka a Szent István híddal, amelyről az alábbi tájékoztatást tette közzé hivatalos Facebook oldalán:

(2017. október 31.- i állapot)
1. Előzmény:
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NIF) 2017. március 3-án fővállalkozási szerződést kötött Fővállalkozóval, az A-HÍD Zrt.-vel az „Érd Szent István úti közúti műtárgyak és csatlakozó utak építése” projekt tervezési és kivitelezési munkáira. A projekt megvalósításának véghatárideje 2018. október.
Munkaterületek átadása:
2017. május 22-én az Érd 19198, 19024/2, 18911, 18895/15, 15485 helyrajzi számokkal jelölt munkaterületek átadása megtörtént. Tehát a MÁV tulajdonában lévő területek, valamint a híd építésével érintett, 3 db kisajátított lakóingatlan, majd 2017. szeptember 12-én a közterületek munkaterületté való átadása is megtörtént.
Építési útvonalak:
Az építési munkálatok során alkalmazott organizációs útvonalakról Kivitelező egyeztetett Önkormányzatunkkal. Ennek részeként a kivitelezés ideje alatt az igénybevett utak karbantartása, tisztán tartása, illetve a munkálatok befejeztével az eredeti útszerkezetnek megfelelő helyreállítása Kivitelező kötelessége, és felelőssége.
2. Előrehaladás
Bontási munkák:
• 2017. június elején megkezdődhettek az épületbontások. A 19198, a 18911 és a 15485 hrsz.-ú kisajátított területeken a lakóingatlanok elbontása megtörtént.
Műtárgy építési munkák:
• 30-as és 40-es vv. feletti műtárgyak tekintetében a hídalapozási munkálatok teljesen elkészültek. A 30-as ’B’ j. és 40-es ’B’ j. hídfők elkészültek, a 30-as ’A’ j. és 40-es ’A’ j. hídfők helyén ideiglenes megtámasztáson fekszik fel a szerkezet. Jelenleg ezen hídfők építése zajlik.
• Az előregyártott elemek helyszíni összeállítását 2017. szeptember 20-ával kezdhették meg.
Az előregyártott acél főtartók és kereszttartók beemelése éjszakai vágányzári időben megtörtént, a helyszíni illesztések és a hídalak beállítása befejeződött. Az előregyártott vasbeton pályatáblák beemelése éjszakai vágányzári időben megtörtént, a pályatáblák közötti és tartóvégeknél elhelyezkedő monolit pályatábla részek építése jelenleg zajlik.
Ivóvíz kiváltási munkák:
• Az ivóvíz-vezeték rekonstrukciós munkák elkészültek, a Szent István utca, Elöljáró utca és Felvigyázó utca érintett részeinél a régi azbesztcement vízvezeték cseréjére került sor korszerű KPE rendszerű vezetékre, új házi bekötésekkel és új szerelvényekkel, földfeletti tűzcsapokkal.
Távközlési munkák:
• A Telekom hálózat kiváltásra és felújításra került a Felvigyázó utca érintett szakaszán.
Gázkiváltási munkák:
• A jelenleg szükséges gázkiváltási és védelembe helyezési munkák a Tigáz-DSO Kft. saját hatáskörében elkészültek.
3. Tervezett kiviteli munkálatok:
• 2017-ben a hídépítés a 30-as ’A’ j. és 40-es ’A’ j. hídfők építése történik, amelynek várható befejezése 2017. december 15.
• 2018-ban: vízelvezetés a műtárgyakról, vízszigetelések, sóvédelmi bevonatok, kiegy. pályalemez, védőaszfalt, kötő –és kopóréteg, rézsűburkolás, korlátok, kandelláberek, védőcsövezés, földelések, forgalomtechnika, várható befejezés 2018. szeptember 15.
• Út –és járdaépítés: 2018. április 15., tervezett befejezés 2018. szeptember 15.
• Csapadékvíz elvezető hálózat megépítését 2017. november 9-én megkezdték a Szent István úton és a Rákóczi F. utcában, 2017. november 13-án az Elöljáró utcában a vízelvezető hálózat kiépítését, várható befejezés 2017. december 15.
• Elektromos hálózat és közvilágítás: az oszlopáthelyezéseket, közvilágítási hálózat kiépítését ütemezés szerint 2018. nyarán tervezik elvégezni
4. Váratlan események és következményeik, eltérés az eredeti ütemtervtől:
• A 40-es vasúti vonal felújítása szintén párhuzamosan valósul meg. A párhuzamosan folyó projekteknek az ütemtervi kihatása a folyamatos egyeztetéseknek köszönhetően jelenleg kezelhető.

Címkék