Az alpolgármester bízik az egyezségben

Nehéz döntés előtt állnak a Hírnök utca lakói, ugyanis decemberben várható végleges döntés a Delta-vágány építéséről, amelynek nyomvonalába éppen beleesik egy 20 lakásos társasház is, akikkel a NIF Zrt-nek meg kell egyeznie, máskülönben – sajnos – csak a kisajátítási eljárás lefolytatása az egyetlen út. 

Hasonló tartalmaink:

Dr. Bács István hivatalos Facebook oldalán ír a témáról. “Bízom benne, hogy valamennyi érintettet megnyugtatóan sikerül lezárni a projekt ingatlanszerzési részét.”

A NIF Zrt. tájékoztatása:
Érd állomás – Érd alsó megállóhely között létesítésre kerülő összekötő vágány előkészítő munkáinak állásáról (2017. november 13- i állapot)
Előzmény:
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NIF) beruházásában készül a 30-as számú és a 40-es számú vasútvonalak Érden belüli összekötése céljából, az Érd állomás – Érd alsó megállóhely között létesítésre kerülő összekötő vágány projektje. (A projekt kezdése várhatóan 2018. második felére tehető)
• A 40. számú vasútvonal, Kelenföld-Pusztaszabolcs szakasz korszerűsítése és ETCS 2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése projekt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházásnak minősül. Ezen projekt részeként valósulna meg az „Érd – Érd alsó összekötő vágány” alprojekt.
• Érd – Érd alsó összekötő vágány kiviteli terveit és tender dokumentációját a SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft. készítette el, az „Érd – Érd alsó összekötő vágány építésének kiviteli tervének és tender dokumentációjának tervezései feladatai, valamint ezen tervdokumentációk beillesztése a Százhalombatta (bez.) – Ercsi (bez.) vasúti vonalszakasz korábban elkészült tenderdokumentációiba” tárgyú szerződés keretén belül. Az építési és környezetvédelmi engedélyek rendelkezésre állnak.
• Az építési területet érintő ingatlanok kisajátításával kapcsolatban a NIF Zrt. Területszerzési Osztály kérelmezte szakértői vélemények elkészítését. A szakértő az ingatlantulajdonosok bevonásával végezte a felmérést. A vélemények beérkezése folyamatos. A NIF által megvásárolni kívánt ingatlanok értékbecslésére irányuló szakértői vélemények folyamatosan érkeznek be a megrendelő NIF felé. Két ingatlanra nem jutottak be az értékbecslők, a többiben a helyszíni szemle megtörtént. Várhatóan 2017. év végéig az összes szakértői dokumentáció rendelkezésre fog állni.
• Az értékbecslések teljeskörű kiértékelését követően határozható meg a szükséges források mértéke, melyet követően kezdődhetnek meg az ingatlan tulajdonosokkal a tárgyalások. Vételi ajánlatok elfogadása illetve a szükséges kisajátítási eljárások lezárását követően kezdődhetnek meg a bontási munkák.
• Az összekötő vágány építéséhez szükséges tenderdokumentáció rendelkezésre áll. A feltételes közbeszerzési eljárás terveink szerint 2017. év végén indulhat.
• 2018. januárjában a vételi ajánlatot ki szeretnék küldeni az érintetteknek, akiknek 30 napjuk van azt elfogadni, majd szerződés kötés. Terv szerint 60 nap lenne a kiköltözésre.
• Prognosztizáltan a tárgyi projekt közbeszerzési eljárásának lezárása 2018. májusra várható.
• Az szerződés hatályba lépése a beérkezett ajánlatok szerinti, továbbá a becsült ingatlan kisajátítás szerinti források együttes rendelkezésre állása esetén lehetséges.
• A kivitelezés tervezetten 2018 második felében indulhat.

Címkék