Meghívó a Közgyűlés november 30-i ülésére

Meghívó Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. november 30-án (csütörtökön) 10:00 órakor kezdődő ülésére.

Hasonló tartalmaink:


Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.

NAPIREND ELŐTT

- Az Érd Város Szociális Munkájáért Díj átadása
- Érdi Építészeti Nívódíj átadása

NAPIRENDI JAVASLAT

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztatók:
- Tájékoztató Érdi Sport Kft.-nél végzett Állami Számvevőszéki ellenőrzésről
Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat folyószámla-hitel szerződés megkötésére
Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat Érd Ófalu – Duna-parti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházásról szóló beruházási célokmányok elfogadására
Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat a tervezett játszóterek megvalósításáról szóló beruházási célokmányok elfogadására
Előadó: dr. Bács István alpolgármester

7. Javaslat a 241/2016. (XI.24.) határozattal elfogadott az Érd, Fehérvári út 16. szám alatti, 17776 helyrajzi számú ingatlanon történő új egészségügyi szolgáltató épület megvalósítására vonatkozó beruházási célokmány módosítására
Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat a „Pest Megyei Precíziós Diagnosztikai Innovációs Központ” létrehozása céljából Pest Megye Önkormányzatával kötendő konzorciumi megállapodás jóváhagyására
Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat az érdi 2656 hrsz-ú ingatlan közterületből való kivonására
Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat az érdi 22552/42 helyrajzi számú ingatlan közterületből való kivonásáról szóló 241/2017. (IX.28.) határozat módosítására
Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat az Érd, Felső u. 43. szám alatti 22773/A/4 hrsz-ú ingatlanon haszonélvezeti jog alapítására és haszonkölcsön szerződés megkötésére
Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására
Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat az Érdi Tankerület fenntartásában és működtetésében levő Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat véleményezésére
Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat az önkormányzati óvodák szakmai tevékenységének éves értékelésére
Előadó: dr. Bács István alpolgármester
Meghívott: óvodavezetők

15. Javaslat mentőtiszti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előadó: dr. Bács István alpolgármester

16. Beszámoló a távhőszolgáltató 2016. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról
Előadó: T. Mészáros András polgármester
Meghívott: szolgáltató vezetője

17. Egyebek

Érd, 2017. november 24.

T. Mészáros András

Címkék