Visszatekintés novemberre

Már csak néhány nap és itt az év vége. Érden az elmúlt 12 hónapban számtalan esemény, fejlesztés, rendezvény volt. December 31-ig mindennap bemutatunk egy hónapot, vagyis visszatekintünk 2017-re.  Ma november híreit összegezzük.

Hasonló tartalmaink:

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének és a szovjet csapatok bevonulásának 61. évfordulójára emlékeztek az érdiek az Ötvenhatosok terén, a Megtorlás emlékműnél november 4-én kora este. A koszorúzással egybekötött eseményt rendkívül meghitté tette a több száz gyertya, ami az áldozatok tiszteletére égett. 

A magyar történelem tele van szomorú évfordulóval, gyászdátummal. Hosszan lehetne sorolni a muhi és a mohácsi csatavesztéstől a világosi fegyverletételig. Ilyen október 6-a, az aradi vértanúk emléknapja, már­cius 19-e, az 1944-es német megszállás napja, s ilyen végzetes dátum november 4-e is, amikor a szovjet hadsereg, felrúgva minden előzetes ígéretét, foglyul ejtette a törvényes magyar kormány delegációját Tökölön, s a világ legnagyobb hadseregével megindította mindent elsöprő offenzíváját a körülkerített főváros elfoglalására.

Évtizedekig szigorúan tilos volt emlékezni a magyar forradalom és szabadságharc hit- és szószegő leverésé­ről, vérbe fojtásáról és az utána következő kegyetlen kádári megtorlásról, ami nemcsak akasztásokban, súlyos börtönbüntetésekben, emberi egzisztenciák, családok tönkretételében nyilvánult meg, hanem a  megbélyegzett, engedetlennek bizonyult nép folyamatos terror alatt tartásában, módszeres üldözésében. Abban, hogy mindenki az életével, de legalábbis az állásával, szabadságával játszott, aki meg merte mondani, le merte írni az igazságot 1956 hőseiről.

Az érdi ünnepségen Simó Károly alpolgármester mondott beszédet, aki azt mondta lelketlenek azok az emberek, akik képesek elfelejteni mi történt 1956-ban, és cinikusak azok, akik „csak a szépre emlékeznek”.  - Dühítő, ha tudatlanságból, gyomorforgató, ha tudatosan, hogy vannak akik ma is a karhatalmista, az 56-os forradalmat mindig is ellenforradalomnak minősítő, pufajkás Horn Gyulát állítják példaképnek – mondta, majd megjegyezte, hogy “ahhoz szerencsére már nincs bátorságuk, hogy az október 23-ai városi ünnepségen megjelenjenek. Tudják, hogy nincs helyük ott.”

Simó Károly beszélt arról is, hogy az 56-os forradalom eltiprása után a hatalom megpróbálta cinkosává tenni a nemzetet. A hallgatást ajánlották a tisztázás helyett. A nyugalom látszatát az építő béke helyett. - Ezt ajánlották nekünk a baloldali kormányok 1989 előtt és 1994 után is, és ezt ajánlják most is. Ugyanazok, ugyanazt. Hallgatást, látszat-országot. De akiknek szent a mártírok vére, akiknek szent a szabadság, amelyért hőseink az életüket áldozták, azok valódi és magyar országot akarnak. Nem árulással vett hatalmat, hanem békés hazát. Ők a mi szellemi elődeink, nem Kádár romlott lelkű fiai – zárta szavait.

A megemlékezésen megjelent Vén István, aki 1956-ban fiatal szabadságharcosként vett részt a forradalom eseményeiben. A Politikai Foglyok Szövetségének tagjaként szólt az egybegyűltekhez. Azt mondta, fontos látni, hogy ma is az egyik legfontosabb küldetése a magyar kormánynak a határaink megvédése, ezért ő is részt vesz a nemzeti konzultációban.

Az esemény végén az egybegyűltek megkoszorúzták a Megtorlás emlékművét és további gyertyákat gyújtottak az áldozatokra emlékezve.

***

Erdélyi Takács István 1982 októbere óta szolgál a Kálvin téri református gyülekezetben.  November 5-én ünnepi istentiszteleten emlékeztek meg erről az alkalomról; a szolgálatot Matyó Lajos egyházmegyei főjegyző és tanácsos látta el.

Erdélyi Takács István nem volt könnyű helyzetben, amikor harmincöt esztendeje átvette a Kálvin téri református gyülekezet vezetését, de ma már egyértelműen jó szívvel gondol vissza az elmúlt több mint három évtizedre.

Erdélyi Takács István úgy látja, noha a gyülekezet összetétele az évtizedek alatt többször is átalakult, egy református egyházi közösségre a város központjában mindig volt igény a lakosság részéről. Sőt mi több, mint azt szolgálatának egyik legnagyobb eredménye, a templom újjáépítése is jelzi, a gyülekezet még bővülni is tudott. A lelkész elárulta, mind fizikai, mind lelki értelemben a megtartás és az építkezés volt, és marad is munkája legfőbb célja.

***

A nyári szünetet követően újra ülést tartott az Ófalu-Újfalu Településrészi Önkormányzat az egykori II. Lajos Általános Iskolában. A városzrészt érintő aktuális ügyek mellett az egyik legfőbb téma a közbiztonság kérdése volt.

Antunovits Antal a településrész képviselője egyperces néma emlékezésre kérte fel az egybegyűlteket, ugyanis október utolsó napjaiban elhunyt az Összefogás Egyesület egyik alapítója, Ba Ferenc, aki haláláig nagyon aktív szereplője volt a városrészi eseményeknek. Antunovits Antal a megemlékezést követően arról is tájékoztatott, hogy Ba Ferenc temetése november 17-én 10 órától lesz az Ercsi úti temetőben.

A képviselő ezután az idei év sikereiről számolt be az egybegyűlteknek. Eredménynek nevezte, hogy nemcsak újrafúrták az artézi kutat, hanem az egész környezetét felújították: könnyebb lett a megközelítése és a parkolás, a területet füvesítették, illetve virágokkal ültették be és fákat is telepítettek.

Megmentették az ófalusi postát, ami egy évvel ezelőtt még úgy tűnt, megszűnik, mivel az akkori üzemeltető nem vállalta tovább a feladatellátást. Tavaly nyáron aláírásgyűjtésbe kezdtek a lakók, hogy legyen továbbra is posta Ófaluban. A kezdeményezés mögé állt a városvezetés és a térség országgyűlési képviselője: Aradszki Andrés is, így sikerült hosszú távra biztosítani a szolgáltatást az itt élőknek.

A képviselő beszámolt arról is, hogy ősszel átadták a felújított ófalusi tornatermet is, ami a képviselői kerete terhére újulhatott meg. A korábbi II. Lajos Általános Iskola tornatermét – ahol most a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Érdi Tagintézménye működik – széles körű összefogással újították fel: a falakat a Kós Szakképző Iskola festő, mázoló szakos diákjai varázsolták újjá, az esővédő tetőt, a járdát, a vízelvezető rendszert az ÉKFI készítette el. A tornaterem faparkettáját felcsiszolták, újralakkozták, és korszerű LED-világítást is felszereltek.

Antunovits Antal beszámolt arról is, hogy nagyon nagy öröm számára, hogy sikerült az ófalusiaknak felújítani a rendelőt, amely a Modern Városok Program részeként újult meg 40 millió forint értékben. Bántóné Dr. Lendvai Andrea körzetéhez mintegy ezernyolcszázan tartoznak, akik nyár óta a huszonegyedik századnak megfelelő, méltó körülmények között járhatnak orvoshoz.

Az idei év eredményei közé sorolta még a képviselő, hogy a Fő utcában és a Szapáry utcában megújították a vízelvezető rendszert, majd átadta a szót Kertész Balázs főtörzsőrmesternek, aki beszámolt az elmúlt három hónap bűncselekményeiről. Ófalu-Újfalu körzeti megbízottja elmondta, hogy augusztusban a Kerülő utca szélén található temetőből bronz sírkővázákat tulajdonítottak el, ezzel kapcsolatban feljelentés történt, az eljárás jelenleg is folyik. Szeptemberben készpénzt loptak besurranó tolvajok a Kerék utcában, októberben pedig a József Attila utcában lévő ingatlan melléképületéből loptak el műszaki kisgépeket. A főtörzsőrmester az egybegyűlteknek elmondta, hogy érezhetően csökkent az elkövetések száma.  A gyorshajtókkal kapcsolatban elhangzott, hogy a körzeti megbízott segítséget kért az Érdi Rendőrkapitányság járőrszolgálati alosztályától is, hogy minél nagyobb létszámban tudják ellenőrizni a szabályszegőket, akik ellen minden esetben szabálysértési feljelentés indul, ezzel próbálják kedvét szegni a „faluban rallyzóknak”.

Kertész Balázs beszámolója végén arra hívta fel a figyelmet, hogy az állami intézményeken, a civil, karitatív, egyházi szervezeteken túl az egyes állampolgároknak is nagy szerepük lehet abban, hogy az időjárás okozta tragédiák megelőzhetőek legyenek. Azt kérte, hogy a hideg idő beköszöntével mindenki figyeljen a környezetében élőkre, különösen a magányos idős emberekre és az utcára szorult hajléktalanokra, mert védelmük érdekében a rendőrség a jelzőrendszer részeként a társszervekkel közösen felhasznál minden rendelkezésére álló eszközt és együttműködik a közszolgáltatást végző szervekkel és a civil szervezetekkel. A főtörzsőrmester kihangsúlyozta, hogy amennyiben bárki tud olyan emberről, aki veszélyhelyzetbe került, vagy akit a kihűlés veszélyeztethet, tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 107-es, vagy a 112-es telefonszámokon, ha pedig mindez az Ófalu-Újfalu településrészen történik, akkor ő is elérhető a 06-20-911-28-96 telefonszámon.

Az Érdi Polgárőr Egyesület megerősítette a rendőrségi beszámolót és kihangsúlyozták, hogy valóban egyre jobbak a mutatók, ami véleményük szerint a prevenciónak köszönhető. Macsotay Tibor, a polgárőrök elnöke beszámolt arról is, hogy a polgárőrség is részt vesz a téli krízisidőszakban, az adomány tűzifát már össze is vágták. Autóik ezúttal is meleg teával és takaróval vannak felszerelve és 24 órában elérhetőek a rászorulók számára.

A találkozó vendége volt Eskulics György, a Polgármesteri Kabinet tagja, aki arról tájékoztatta az ófalusikat, hogy kialakult az a koncepció, amely szerint a város elképzelte, hogy milyen kiemelt pontok mentén újítja fel a városrészt. Ez a terv már Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter asztalán van, így hamarosan kiderülhet a nyilvánosság számára is, hogy mire lesz fordítható a mintegy másfél milliárd forint támogatás.

***

Meghozták a legfontosabb döntéseket és kedden a nagy nyilvánosság előtt tárgyalta Érd Megyei Jogú Város közgyűlése a csatorna elszámolásról szóló előterjesztést, amelyet 14 igen szavazat mellett fogadtak el a jobboldali képviselők, ugyanis a helyi baloldal botrányos körülmények között kivonult a teremből a szavazás ideje alatt – közölte T. Mészáros András polgármester szerdai sajtótájékoztatóján. 

- Tíz éves munka fejeződött be és sajnos a baloldal ugyanazt tette a végén, mint a kezdetén, vagyis nem vállalta a felelősséget, inkább kifogásokat kerestek, mit, miért nem lehet megcsinálni, vagy miért nem jó az, amit mi megcsináltunk. Elképesztő ez a magatartás és az is, hogy amikor 2002 és 2006 között döntési lehetőségben voltak, áttolták másra a felelősséget. Aztán amikor dönteni kellett a pályázatról, egész egyszerűen kihúzták a szavazógépüket és nem szavaztak. Most a lezárásnál, amikor a nyilvánosság előtt a legrészletesebb elszámolást megkapták és minden kérdésükre részletesen válaszolt Simó Károly alpolgármester, már nem tudtak mit csinálni, műbalhét generálva kivonultak a teremből – mondta T. Mészáros András.

A polgármester nem értette a baloldal felháborodást, mert véleménye szerint minden kérdésre választ kaptak, de csak a botrány érdekelte őket – Nyilvános volt az ülés, az volt a célunk, hogy mindenki választ kapjon. Az ülésre a baloldali képviselők magukkal hozták Falusi Ferencet is, aki a múlt héten azt mondta nekem személyesen, hogy fel leszek jelentve, majd amikor megkérdeztem, hogy mégis miért, azt mondta, azt még nem tudja, de fel leszek jelentve. Elkeserítő, hogy ilyen emberekkel és ilyen stílusban akarta a baloldal megakadályozni a program lezárását – húzta alá a polgármester.

T. Mészáros András emlékeztetett, hogy ahhoz, hogy a csatornázási program 2017-ben várhatóan végleg lezárulhasson Diósd és Tárnok önkormányzatának is el kell fogadnia az Érden most tárgyalt pénzügyi beszámolót, és ezt követően a társulás a létrehozott vagyont át tudja adni a három társult önkormányzatnak. Ez a tervek szerint november 30-áig megtörténik. Ezt követően lehet elindítani a 17 ezer ingatlantulajdonos által létrehozott társulat végelszámolását, és születhet döntés arról, hogy mi történjen azzal a – lakók által befizetett – összeggel, amit nem használtak fel a csatornázás során. A társulást (amelynek tagjai nem a lakók, hanem a három önkormányzat) nem számolják fel: a csapadékvíz-elvezetési programot is az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás valósítja meg, az útépítés- és csomópont-építési programmal együtt.

A rendkívüli közgyűlést ITT tudja visszanézni.

A sajtótájékoztatón ezután a polgármester felhívta a figyelmet a Fidelitas Érdi Csoportja által szervezett jövő heti eseményre, amelyet az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében rendeznek az új Parkvárosi Közösségi Házban. A program témája az érdi víz és az érdi ivóvíz lesz. A rendezvény vendége lesz Aradszki András, energiaügyi államtitkár, aki rövid  előadást is tart.

Végül a polgármester arról is beszélt, hogy november 15-én indul a hóügyeleti időszak, ami március 15-éig tart majd. Az ÉKFI már megkezdte a felkészülést: feltöltik és kihelyezik a homokládákat, sószóró és hótoló berendezést szerelnek a teherautókra. A lakosságnak is érdemes gondoskodnia azt autók téli gumija, felszerelése mellett az útszóró anyagokról is.

***

Meleg teával kínálták a járókelőket a városközpontban az Érdi Fidelitas önkéntesei múlt pénteken. Mintegy tizenöt liter teát főztek és osztottak szét az Európa sétányon, a didergő járókelők örömére.

Az Érdi Fidelitas tagjai több akciót is szerveztek a közelmúltban: virágot ültettek, játszótéri eszközöket újítottak fel, lombot sepertek. Legutóbb, múlt pénteken, teát osztottak a járókelőknek a városközpontban. Mint Riebel Zsófia elnök az Érdi Televíziónak elmondta, fontosnak tartják, hogy az idősebbek lássák: a fiatalabb korosztály is szeretne tenni a közösségért.

A teaosztást valószínűleg a hideg beálltával megismétlik majd. Ami biztos, hogy a december 3-ai Adventi forgatagon idén is tartanak jótékonysági süteményvásárt a Fidelitas önkéntesei – ahogy az elmúlt két évben, úgy idén is a kárpátaljai fiatalok megsegítésére fordítják a befolyt összeget. December 1-jén pedig az Európai Hulladékcsökkentési Héthez kapcsolódva tartanak rendezvényt a csapvízfogyasztás előnyeiről és annak környezetvédelmi hatásairól.

***

Mi a polgármester úr kedvenc színe? Hát a kedvenc sportja? Ült már hajón, repülőn? Hogyan telik egy napja? Van háziállata? – csak úgy záporoztak a kérdések a Batthyány iskola 2/a osztályos tanulóitól T. Mészáros Andráshoz. A gyerekek tanulmányi kirándulásra érkeztek a hivatalba, ahol a polgármester fogadta és kalauzolta őket.

A Batthyány iskola másodikosai már tudják: a polgármester úr kutyát tart, kedvenc sportága az úszás és a kézilabda, ült már hajón, és nem szeret repülni. Mindezt egy különleges tanulmányi kiránduláson tudták meg a diákok, akik azért érkeztek az Alsó utcába, hogy megismerkedjenek a hivatallal, no meg a város vezetőjével. Minden másodikos egy kérdéssel készült, amire természetesen választ is kapott T. Mészáros Andrástól.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

– Tizenkilenc gyermek látogatott el hozzánk, és nézhette meg, hol intézik a város dolgait. Nagyon okos kérdésekkel érkeztek, ezekre mind igyekeztünk válaszolni. Megmutattuk nekik a közgyűlési termet, a tárgyalót, illetve a polgármesteri irodát. Láthatóan minden nagyon tetszett nekik, de legnagyobb sikere a szavazógépnek volt, amit többször is kipróbáltak. Reméljük, más gyerekek, osztályok is kedvet kapnak majd ahhoz, hogy megnézzék: hogy is működik az önkormányzat – mondta tudósítónknak T. Mészáros András, aki elárulta azt is: ez volt az első tanulmányi kirándulás az önkormányzatnál. Mint mondta, üdvözlendőnek tartja, hogy megnyissák a hivatalt, és bemutassák az önkormányzatiságot a fiatalok előtt – így megtudhatják, hogyan születnek a döntések, és maguk is felelősebben gondolkozhatnak majd e kérdésekről.

A gyerekek megismerkedhettek Fodor Enikő diákpolgármesterrel is, aki az általános iskolásoknak szóló akcióikról mesélt a gyerekeknek, mint például az uszodabérlet-sorsolás, illetve az általános iskoláknak szóló sporteszköz-támogatás, és válaszolt a gyerekek kérdéseire.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

***

November 26-án megkezdődött az egyházak és a Szociális Gondozó Központ vasárnapi ételosztó akciója, ami tél végéig tart majd. Az első vasárnapon bolognai spagetti, kenyér, szaloncukor, sütemény és tea várt mindenkit az Emma u. 8. szám alatt, ahol tanácsokkal, jó szóval fogadták az érkezőket, akik meleg ruhaneműk közt is válogathattak.

A meleg ebédet az adventisták főzték, ők gondoskodtak a süteményről is, míg a meleg teáról, a kenyérről, a padokról a Szociális Gondozó Központ.
– Tessék csak vinni, ha marad, adunk repetát is – kínálta egy hölgy a takarosan bedobozolt ennivalót (az adventisták mindig dobozban, nem pedig tányérban osztják az ebédet).

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Volt, aki az otthon maradt hozzátartozójának is kért, mások vacsorára tették félre az ételt. Sokaknak jelent nagyon nagy segítséget, hogy hetente egy napon megvendégelik őket.
– A házam leégett, de azóta is fizetem utána a hiteleket, hetente kétezer forint jut ennivalóra – mondta egy idős hölgy. Egy másik asszony a nagybeteg fiával él együtt, jobbára leveseket, főzeléket készít, “egy kétszáz forintos mirelit babból ketten jóllakunk” – mondta mosolyogva.

SAM_8358

Aki eljött, az ebéden kívül meleg ruhaneműt is hazavihetett, és segítségért is folyamodhatott.
– Ha valaki a központnak felajánlana egy mosógépet, örömmel elfogadnám – lépett oda egy nyolcvankét éves idős néni az egyik családgondozóhoz. A Szociális Gondozó Központ munkatársai ugyanis nemcsak az ételosztásban segédkeztek, hanem meghallgatták a hozzájuk fordulók panaszát, és tanácsot, támogatást nyújtottak számukra.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

A vasárnapi ételosztásra körülbelül nyolcvanan jöttek el, főleg idősek. Ez a szám magas ahhoz képest, hogy ez volt az első alkalom, és sokan még nem tudtak róla. Főleg, hogy a Szociális Gondozó Központ és az egyházak közös akciója általában az első adventi vasárnapon indul, most azonban előrébb hozták egy héttel – jegyezte meg érdeklődésünkre Paróczai Zoltánné, a Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ tagintézmény-vezetője. Az ételosztás főszervezője elmondta azt is: a kiosztott adagokon felül körülbelül százötven adag ételt szállítanak házhoz azoknak, akik egészségi állapotuk miatt, vagy mert távol laknak, nem tudnak személyesen eljönni az ebédért.

– Tél végéig minden vasárnap osztunk meleg ételt az egyházak segítségével, kivéve december 24-ét és 31-ét. Karácsony előtt házhoz szállítjuk az ünnepi menüt – tette hozzá Paróczai Zoltánné.

A Szociális Gondozó Központ szeretne hét közben élelmiszercsomagot osztani a rászorulóknak. Ezt csak adományokból tudják előteremteni. Aki támogatni kívánja ezt az akciót, konzervekkel, tésztával, liszttel, cukorral és egyéb száraz élelmiszerekkel segíthet.

***

Bolyki Eszter zenetanár vehette át idén az Érd Város Szociális Munkájáért Díjat T. Mészáros András polgármestertől a közgyűlés mai ülésén. Eszter nénit, aki tizenöt éven át tanított az Érdi Zeneiskolában, és alapítója, vezetője volt a Csengettyű Együttesnek, a zenekar tagjai is köszöntötték.

Bolyki Eszter 1975-ben Vácon kezdte zenepedagógusi munkáját zongoratanárként, majd 1977-től 15 éven át az Érdi Zeneiskolában tanított zongorát és szolfézst. Ezt követően Biatorbágyon folytatta hivatását, ahol 1992-ben megalapította és nyugdíjba vonulásáig igazgatta a Biatorbágyi Zeneiskolát.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Nemcsak kiváló zenepedagógusi tálentuma, hanem kivételes szociális érzékenysége is páratlan és példamutató. 1990-ben Érden a Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központban a sérült fiatalokkal egy speciális zeneterápiás módszert indított el. 12 évvel ezelőtt a zeneterápiai foglalkozások továbbfejlesztésére megalakította az érdi Csengettyű Együttest sérült fiatal tanítványaival. Az együttes munkája széles körben ismertté vált az évek folyamán, jelenleg is folyamatos felkéréseik vannak az ország egész területéről. 2016-ig betöltötte a Csengettyű Együttes karnagyi és zeneterápiás vezetői tisztségét, de jelenleg is mentorként áll a csapat mellett. A karnagyi feladatokat  Rozbora  Ádám látja el.

Ötletgazdája és éltetője az évről évre megrendezésre kerülő Zene Világnapja Másként elnevezésű kistérségi zenei találkozónak, amelyen különféle akadályozottsággal rendelkező fiataloknak nyílik lehetőség bemutatkozásra.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

Bolyki Eszter öt gyermek édesanyja, akik Eszter néni zeneszeretetés és művészetét örökül kapták, és képviselik jelenleg is. Odaadó munkája eredményeként az évtizedek alatt több száz tehetséges növendék vált nemcsak zeneszerető, hanem a muzsikát, művészetet értő és művelő emberré.

Az Érd Város Szociális Munkájáért Díj a város szociális ellátása érdekében végzett példaértékű munkát, valamint az elesettek gondozásában kifejtett kiemelkedő tevékenységet végző személyek, közösségek részére adományozható.

***

Ugyan már szeptemberben megnyílt a Forrás Gyógyszertár a Dr. Romics László Egészségügyi Központ közvetlen szomszédságában, hivatalosan csak most adták át a Központi Patika fiókintézményét a Felső utca és a Karolina utca sarkán lévő új szolgáltató házban. T. Mészáros András polgármester az esemény apropóján elmondta, hogy az Ófalu-Újfalu Településrészi Önkormányzat kérte, hogy nyisson újra patika a környéken.

A gyógyszertár megnyitását az tette lehetővé, hogy új egészségház épült magánberuházásban a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény mellett, ahová a napokban költöznek át a háziorvosok és néhány fogorvos is. Az ő helyiségeikbe olyan szakrendelések költöznek információink szerint, amelyek kinőtték régi helyüket az épületben. A polgármester köszönetet mondott mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy megnyisson a gyógyszertár. Az ott dolgozóknak sok sikert és jó egészséget kívánt.

bdr

Bubenyák Máté, a Forrás gyógyszertár vezetője az ÉrdMost.hu érdeklődésére elmondta, hogy a Központi Gyógyszertár telephelyeként nyitottak meg, azt szeretnék, hogy ugyanazt a magas színvonalú, de kedvező árfekvésű ellátást tudják biztosítani a hozzájuk betérők számára, mint amit már megszokhattak tőlük a Budai úton.

A gyógyszertár-vezető kérdésre válaszolva elmondta, hogy felkészültek az e-recept rendszer kiszolgálására is, a szoftvereket mindkét telephelyen sikeresen telepítették. A technikai újítások között említette még Bubenyák Máté, hogy január 1-től lehetőség nyílik arra is, hogy mobiltelefonos applikáció segítségével a páciensek előre összeállíttassák gyógyszereiket és sorban állás nélkül átvehessék azokat.

A patikában természetesen labor is van, így a kevert orvosságokat helyben elő tudják állítani. bty

A Forrás Gyógyszertár hétfőtől péntekig reggel 8 és este 19 óra között van nyitva.

 

Címkék