Karakterré formált kacatok

Igazából nehéz meghatározni azokat a tárgyakat, amelyekkel Adorján Tímea – művésznevén Adoryanti – megtöltötte a művelődési központ előtéri tárlóit. A meghatározásért az alkotóhoz fordultunk segítségért.

Hasonló tartalmaink:

– Nevezhetjük talán szobroknak ezeket a figurákat vagy valami hasonlónak – mondja töprengve.

– Ez az alkotói módszer a gyermekkort idézi, amikor apró tárgyakat illesztettünk össze játékból, valami belső sugallatra, vagy éppen pontszemű és vonal szájút figurákat rajzoltunk a hóba, a füzetünkbe, vagy más felületekre. Munkáim tulajdonképpen aprócska, önmagamra és a társadalomra kilőtt gúny- és iróniafricskák. Ezek a szobrok – jobb híján maradjunk ennél a kifejezésnél – kicsit-kacatból, olyan hétköznapi, úgymond értéktelen tárgyakból épülnek fel és állnak össze karakterré, mint hajcsatok, biztosítótűk, régi színes gombok, kiégett villanykörték, elcsorbult, széthullott körömcsipeszek, -reszelők, életlen, rozsdás ollók, csavarok, tűk, óraszíjak, óramutatók, műszempillák, hamis gyöngyök, azaz mindenféle megunt ócskaság, amelyek már annyira hétköznapiak, hogy kuncogásra sarkallnak.

A figurák tulajdonképpen az élőlények és a tárgyak találkozási pontjai. Adoryanti szándéka a tárgyak életre keltése, a világ összetettségének és hétköznapiságának a hangsúlyozása, s e szándék megvalósítása közben olyan gondolatok, kérdések foglalkoztatják, hogy a mai művi világban, nekünk is mesterségessé kell-e válnunk, hogy ember vagyok-e vagy tárgy, netán fegyver.

Adorján Tímea tehát korántsem unaloműzésből ragasztgat össze mindenféle lim-lomot, komoly gondolatokhoz keres talán kissé szokatlan, de mindenképpen kedves, vicces, ironikus kifejezőeszközt, világlátását különböző művészeti – s azzal határos – tanulmányai alakították. Foglakozott filmművészettel, újságírással, érdeklődött a szociológia, a pszichológia, az esztétika iránt is. A pécsi egyetemi évek után Londonban tanult számítógépes animációt, s szerzett művészeti mesterdiplomát, s ezen a téren is figyelemreméltó kreativitás jellemzi, érdemes kicsit kutakodni a világhálón…

Érdi Újság

Címkék