Közgyűlési meghívó (01.25.)

M E G H Í V Ó Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. január 25-én (csütörtökön) 10:00 órakor kezdődő ülésére.

Hasonló tartalmaink:

Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére vonatkozó pályázat elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Tájékoztató a minőségbiztosítási rendszerhez kapcsolódó felmérésről az önkormányzati képviselők, a nem képviselő bizottsági tagok és a nemzetiségi önkormányzati képviselők elégedettsége tekintetében

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat az új közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatályba lépésével összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

6. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) rendelet és a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok alapító okiratának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft., és az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti terve alapján a 2018. évi támogatás fedezetének biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: gazdasági társaságok ügyvezetői

8. Javaslat az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium új tornatermének tulajdonba vételére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat a Tolmács utca meghosszabbítása céljából történő ingatlanok megvásárlásáról szóló 317/2017. (XII.21.) határozat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

10. Javaslat az Érdi Német Kultúr Egyesület Érd, Alsó u. 1. szám alatti székhelyhasználatának a megszüntetésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat a 8. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

13. Beszámolók:

-          Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2017. évi szakmai tevékenységéről

           Előadó: dr. Bács István alpolgármester

Meghívott: főigazgató

-          Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről

            Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

-          Beszámoló a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Fülöp Sándorné, a bizottság elnöke

-          Beszámoló a Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Mórás Zsolt, a bizottság elnöke

14. Javaslat a Soros-terv elutasítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Egyebek

Érd, 2018. január 19.

T. Mészáros András

Címkék