Külön napirendként tárgyalták a “furcsa” választási eseményt

A Pest megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság múlt szombaton tartotta ülését, amelyen külön napirendként tárgyalták, hogy az érdi 34. számú szavazatszámláló bizottság elnök-helyettese Lukácsi Krisztina szerint számára furcsa események történtek a szavazás lezárását követően. A teljes jegyzőkönyv alább megtekinthető.

Hasonló tartalmaink:

A Pest megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: Választási Bizottság) 2018. április 14-én megtartott ülésén az egyéni választókerületi eredmény megállapítása mellett külön napirendi pontban megvizsgálta a Helyi Választási Iroda 2018. április 8-ai működésével kapcsolatban nagy nyilvánosság előtt megjelent állítások valóságtartalmát.

Mint ismeretes az érdi 34. számú szavazatszámláló bizottság elnök-helyettese Lukácsi Krisztina egy országosan elérhető tévé csatornán (https://hirtv.hu/egyenesen/bezarva-2459216) arról számolt be, hogy számára furcsa események történtek a szavazás lezárását követően. Az interjút több hírportál átvette, vagy cikket  jelentetett meg róla, pl. HVG.hu, 444.hu.

Leglényegesebb állításai a következők voltak: „Ekkor vették észre, hogy bezárták őket a szavazókörnek helyt adó óvodába.” „telefonálgatni kezdtek, hogy engedje ki őket valaki, a helyi választási irodánál azonban senki nem vette fel a telefont”, „Mikor végre elértek valakit, az közölte,( ….) még ne vigyék be a jegyzőkönyveket a helyi választási irodába.”  „de annyi biztos, hogy a helyi iroda késleltette a jegyzőkönyvek bejutását.”..”Lukácsi szerint vasárnap óta több szavazatszámlálóval beszélt, akik hasonlóról számoltak be, sok szavazókörbe azzal telefonáltak, hogy még nem kell bevinni a jegyzőkönyveket, amikor pedig a bizottságokból telefonáltak, nem vették fel a telefont.”a részvételi arányok napközben délután miért kezdtek esni” „…vigye be a megbízólevelét, mert annak nem nála, hanem a központban kellene lennie. Ha bevinné, akkor viszont nem tudná többé bizonyítani, hogy tényleg szavazatszámláló volt.

Földesiné Ollé Veronika az érdi 10. számú szavazatszámláló bizottság elnöke a következő kételyeket fogalmazta meg. Egy internetes portálon, az aláírásával többek között az alábbi kérdések jelentek meg: „Miért szóltak ki a NVI-től a szavazókörökbe hogy ne siessünk mert először a fővárost rögzítik
MIÉRT mondták hogy 10 óra előtt ne menjünk be akkor sem ha készen vagyunk
MIÉRT nem tudtak elérni senkit a hivatalban telefonon ebben az időszakban több szavazókörből pl. abból az óvodából ahol bezártak egy komplett bizottságot akik nem tudtak kijönni!
MIÉRT volt az, hogy amikor beértünk a hivatalos dokumentumokkal (JEGYZŐKÖNYVEK) melyekben levő végeredményt ilyenkor szokták jelenlétükben rögzíteni a rendszerbe akkor kiderült, hogy már minden fel van töltve és csak egy erről kinyomtatott papírt láttunk? Magánál a rögzítésnél NEM VOLTUNK JELEN, SEM MI, SEM A JEGYZŐKÖNYVEK! MIÉRT mutatott ebben az időben a TV már 80%-os feldolgozottságot, amikor a szavazóköröknek csak 1/3- a volt bent?”

A Választási Bizottság valamennyi érintettet értesített az ülés időpontjáról, és napirendjéről, ám sem Lukácsi Krisztina, sem pedig Földesiné Ollé Veronika nem jelent meg az OEVB ülésén. Jelen volt viszont a Helyi Választási Iroda vezetője, a 34. számú szavazatszámláló bizottság elnöke, egyik tagja és a jegyzőkönyvvezetője. A tanúk meghallgatása után a Választási Bizottság számára nyilvánvalóvá vált, hogy a fenti állításokkal szemben az alábbiak történtek.

A Bem téri óvodában működő 34. számú szavazatszámláló bizottság – az ugyanott működő 41. számú SZSZB-vel közösen – úgy döntött, hogy az óvoda kertkapuját zárják be, hogy a szavazás lezárását követően, a számlálás alatt az ingatlanba már senki ne tudjon bejönni. Tehát a bizottság tagjai döntöttek úgy, hogy legyen zárva a kapu a nyugodt szavazatszámlálás érdekében. A nyitással-zárással megbízott személy az óvoda épületében, de egy távolabbi részében tartózkodott, telefonon volt elérhető. A telefonszáma – a még dolgozó – 41. számú SZSZB helyiségében volt leírva, amit a jegyzőkönyvvezető kezdett el hívni, de az előhívót elütötte, és így többszöri próbálkozásra sem érte el a kulccsal rendelkező személyt. Így később visszament, ellenőrizte a telefonszámot, és amikor már a helyes számot hívta, az óvoda zárásával megbízott személy 5 perc múlva megjelent, és kinyitotta a kertkaput. A helyi választási irodát egyáltalán nem hívták bezárásukkal kapcsolatban, és ezt minden jelenlévő tudta.

A Helyi Választási Iroda nem késleltette a jegyzőkönyvek bejutását. 19 órai zárást követően az informatikai rendszerben kaptak egy olyan jelzést, hogy addig nem tudják rögzíteni az informatikai rendszerben a szavazóköri eredményeket, amíg a budapesti szavazókörök nem zárnak be, előre láthatóan 22 óráig. Ezért mondták azt – az elsőként jelentő – jegyzőkönyvvezetőknek az egyéni eredmények bediktálásakor, ami a legtöbb szavazókörben 20 óra körül történt, hogy nem kell sietni, mert egyenlőre nem tudják rögzíteni az eredményeket, kezdjék el a listás eredményeket számolni, a listás eredmények jelentésénél mondják majd a választási iroda tagjai, mikor jöjjenek be a jegyzőkönyvekkel. Ennek ellenére kb. 20:30-kor már lehetett rögzíteni a választási rendszerben a jegyzőkönyvi adatokat, ezért a listás eredmények megállapítását, és telefonon történt bediktálását követően minden jegyzőkönyvvezetőtől azt kérték a helyi választási iroda tagjai, hogy precízen zárják le a szavazólapokat tartalmazó szállítódobozokat, pakoljanak össze, és jöjjenek a választási irodába. Ugyanolyan időpontokban érkeztek az SZSZB elnökök és jegyzőkönyvvezetők, mint más választásokon. Már a 2014-es választásokon is a szavazókörökből a jegyzőkönyvvezető által telefonon bediktált eredményeket kellett rögzíteni végleges eredményként, ami azonnal megjelenik a központi választási rendszerben, így a bizottsági elnökök által behozott jegyzőkönyveket nem a jelenlétükben rögzítették, és egyúttal megszűnt az „előzetes” eredmény. Természetesen amennyiben hibás volt a jegyzőkönyv, azt korrigálni kellett, és a helyes adatokkal kellett véglegesre rögzíteni. A szavazóköri eredmény jegyzőkönyvek másolatait minden pártdelegált a szavazókörben megkapta, már a választás napján össze lehetett vetni a helyi választási iroda által rögzített jegyzőkönyvi adatokkal, melyek az NVI honlapján megjelentek.  A részvételi adatok a 18:30 órás jelentéshez képest nem csökkentek, hanem a jegyzőkönyvben lévő részvételi adatok az átjelentkezéssel szavazók részvételét nem tartalmazzák, azt csak április 14-én lehet megállapítani. A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait és póttagjait Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése választotta. A Közgyűlési határozat és nem a megbízólevél bizonyítja a szavazatszámláló bizottsági tagságot. Valamennyi választott bizottsági tag megbízólevelét – amely az eskütételt igazolja, és 2018. márciusban történt – a Helyi Választási Iroda őrzi a megbízás, azaz a következő általános választásra megválasztott szavazatszámláló bizottságok megalakulásának idejéig. A 34. számú SZSZB választott tagjainak megbízólevelei nem kerültek vissza az erre a célra rendszeresített dossziéba, ezért hívták fel őket.

A 34. számú SZSZB jegyzőkönyvvezetője minden bizottsági tagnak felajánlotta, hogy hazaszállítja, azonban a két delegálton kívül mindenki meg tudta oldani a hazajutást – Lukácsi Krisztina is gépkocsival volt –, a két delegált a városközpontba akart eljutni, ahol egyébként a választási iroda is működött, ezért vitte el őket saját gépkocsijával.

A Választási Bizottság az üggyel kapcsolatban egyhangú szavazással az alábbi, 5. számú jegyzőkönyvi döntést hozta:

A Választási Bizottság kivizsgálta Lukácsi Krisztinának, az érdi 34. számú szavazatszámláló bizottság elnök-helyettesének, valamint Földesiné Ollé Veronikának, az érdi 10. számú szavazatszámláló bizottság elnökének a Helyi Választási Iroda 2018. április 8-ai működésével kapcsolatban nagy nyilvánosság előtt tett kijelentéseit. A Választási Bizottság a részletes vizsgálatot követően megállapítja, hogy a Helyi Választási Iroda működésével kapcsolatban felmerült aggályok alaptalanok, jogsértés nem történt.”

A Választási Bizottság – annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhetőek legyenek a hasonló félreértések -, 6. számú jegyzőkönyvi döntésével, szintén  egyhangú szavazással az alábbi ajánlást is elfogadta:

„A Választási Bizottság álláspontja szerint a választás tisztasága és törvényes lebonyolítása felett őrködő választási szervek választott tagjainak elsődlegesen a választási szervek részére kell megfogalmazniuk a választással kapcsolatban felmerülő kérdéseiket, illetve kételyeiket, és tartózkodniuk kellene minden olyan, a tájékozódást nélkülöző, nagy nyilvánosság előtt megfogalmazott állítástól, illetve kétely hangoztatásától, amely alkalmas arra, hogy alaptalanul megingassa a választópolgároknak a választás jogszerű, szakszerű és pártatlan lebonyolításába vetett bizalmát”.

 

 

 

Címkék