Közgyűlés (05.24.)

M E G H Í V Ó Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. május 24-én (csütörtökön) 10:00 órakor kezdődő ülésére.

Hasonló tartalmaink:

Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.

NAPIREND ELŐTT

Az Év Családja Díj és az Érdi Sport Díj átadása

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat az Érdi Sport Kft., az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft., valamint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat beruházási célokmány elfogadására a KEHOP-3.2.1-15-2016-00008-as kódszámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Érd Város térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című pályázat kivitelezésével kapcsolatosan

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat az Érdi Sport Kft. és a Delta Röplabda Sportegyesület között röplabdacsarnok építésére kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat pályázat benyújtására vállalkozói díj megfizetésének teljesítése érdekében (későbbi postázás)

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat a Magyarok Öröksége Alapítvány támogatására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2018/2019. nevelési évben a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

9. Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Központ létszámnövelésére

Előadó: Simó Károly alpolgármester

10. Átfogó értékelés a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Simó Károly alpolgármester

11. Egyebek

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

12. Javaslat az Érd Közneveléséért Díj 2018. évi adományozására

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

13. Javaslat Érdi Közszolgálati Díj adományozására (későbbi postázás)

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Érd, 2018. május 18.

T. Mészáros András

Címkék