Módosulnak a településrendezési eszközök – meghívó lakossági fórumra

Tisztelt Érdi Lakosság, Partnerek! Tájékoztatom Önöket, hogy Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az elmúlt időszakban településfejlesztési döntéseket hozott, melyek a hatályos településrendezési eszközök – 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete – módosítását teszik szükségessé.

Hasonló tartalmaink:

1.) Az „Üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden” című nyertes pályázatból inkubátorház és raktárcsarnok megvalósíthatósága érdekében, és magán gazdaságfejlesztési beruházás segítésére a Közgyűlés 290/2017. (XI.14.) sz. határozatában döntött a településrendezési eszközök módosításáról a Budafoki út – Sulák u. – M6 autópálya – 6-os, 7-es elkerülő út által határolt területen, és az érintett területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

2.) A Közgyűlés a Modern Városok Programhoz kapcsolódóan, valamint a kötelező oktatási-nevelési feladatatok ellátásának biztosítása érdekében döntött a településrendezési eszközök módosításáról és az érintett területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról a

2.1.) a 291/2017. (XI.14.) sz. határozatban ipari parki fejlesztés megvalósításának elősegítése céljából a Zámori patak – 7. sz. főút – Benta patak – 0157/3 hrsz-ú ingatlan déli határa által határolt területre vonatkozóan,

2.2.) a 71/2018. (III.27.) sz. határozatban Ófalu városrészben a Minaret és környéke közösségi célú közterületi fejlesztése érdekében a Vető u. – Arató u. – 24608 hrsz-ú út – Mecset u. (24607 és 052 hrsz-ú ingatlanok) – 054/1 hrsz-ú gát ingatlan – 24356/2 hrsz-ú ingatlan déli határa által határolt területre vonatkozóan,

2.3.) a 72/2018. (III.27.) sz. határozatban tervezett intézményfejlesztés – óvoda helybiztosítása – céljából a Rozsnyói út – Csobánci u. – Bajcsy-Zsilinszky út – Cserhalmi út által határolt területre vonatkozóan.

3.) A Közgyűlés a 73/2018. (III.27.) sz. határozatában, és az 58/2018. (III.27.) sz. határozathoz kapcsolódóan döntött a város egyéb részterületeire vonatkozóan – összesen 13 helyszínen – a településrendezési eszközök módosításáról.

A településrendezési eszközök módosításának dokumentációját a 2018. június 1-20-ig tartó időszakban elérhetővé tesszük a város honlapján a http://www.erd.hu/nyitolap/kozugyeink/onkormanyzat/teleeszkmod helyen, a Polgárok Háza földszinti ügyfélszolgálati helyiségében, és a Főépítészi Csoport irodájában.

A módosítási szándékokkal, tervezetekkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat 2018. június 20-ig várjuk a foepitesz@erd.hu címre megküldve, postai úton a Polgármesteri Hivatal 2030 Érd, Alsó u. 1. címre küldve, vagy a Polgárok Háza Ügyfélszolgálatán leadva.

Tájékoztatásom egyben meghívó is a tárgyban tartandó

lakossági fórumra, melynek

ideje: 2018. június 11. 17:00 órától

helye: Polgárok Háza (Alsó u. 3.) fszt. közgyűlési terem

T. Mészáros András

Polgármester

 

Címkék