A Településfejlesztési Koncepció a képviselők asztalán

 

A közgyűlésen napirend előtt városi kitüntetéseket adott át T. Mészáros András polgármester. Az Év Családja díjat ezúttal a Rózsa család kapta, az elismerést Rózsáné Román Zsuzsa vehette át a város vezetőjétől. Majd az Érdi Sport díjat vehette át az idei kitüntetett. Gachályi Ferenc az Érdi VSE technikai vezetője.

Hasonló tartalmaink:

Az ünnepélyes pillanatok során a díjazottak beírták nevüket Érd Megyei Jogú Város krónikájába, majd ezután vette kezdetét a májusi rendes közgyűlés. T. Mészáros András polgármester az eredeti napirendi javaslatot egy sürgősségi előterjesztéssel egészítette ki, két javaslat esetében pedig visszavonás történt. Az így kialakult végleges napirendet elfogadta a közgyűlés. Az ülés elején tájékoztatók hangzottak el, többek között az ebrendészeti telep 2013. évi működéséről.

A Településfejlesztési Koncepció irányainak az elfogadására kiírt javaslatot jóváhagyta a testület. Ez egy elképzelés arra vonatkozóan, hogy a következő években, évtizedekben milyen irányban fejlődjön a város. Az utcanevekről, a házszámtáblákról, a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet újraalkotására is vonatkozott egy javaslat. Segesdi János alpolgármester hozzátette, hogy ezzel a döntéssel elindult az a folyamat, amelynek köszönhetően megszüntethetők a lakosság által is tapasztalt problémák.

A közgyűlés módosította a Szociális Gondozó központ alapító okiratát is. Erre azért volt szükség, hogy az intézmény még szélesebb körben tudjon biztosítani szolgáltatásokat a lakosságnak.

Az Érdi Hivatásos Tűzoltóság részére önkormányzati tulajdonú térburkoló kő térítésmentes átadásáról is szavazott a közgyűlés.

A II. világháborúban elesett érdi katonák emlékét őrző emlékhely kialakítására kiírt pályázatot visszavonta a testület.

A helyi közlekedés támogatásának igénybevételéhez szükséges nyilatkozat megtételére kiírt javaslatot is elfogadták a képviselők. Ez továbbra is azt jelenti, hogy a város bizonyos mértékben hozzájárul a Volánbusz Zrt. által nyújtott szolgáltatás finanszírozásához. A Volánbusz Zrt. tavalyi közszolgálati tevékenységéről készült beszámoló is közgyűlés elé került, amely szerint voltak helyszínek ahol nem volt problémamentes a szolgáltatás lebonyolítása, azonban ezekben az ügyekben is történtek már intézkedések.

Átfogó értékelés is született a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról is.

Az ülés végén négy napirendi pontot zárt ülésen tárgyaltak a képviselők, többek között városi kitüntetések adományozására tettek javaslatot.

Would you like to replay the video?

 

 

Címkék