Új szociális rendelet: aki rászorul, meg is kapja a támogatást

Elfogadta a közgyűlés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló új rendeletet, amely március 1-től lép életbe. A rendelet újraalkotására azért volt szükség, mert a parlament tavaly módosította a szociális ellátásokról szóló törvényt. Ehhez igazodik mostantól a városi jogszabály. A törvény szerint az idei évtől települési támogatást kapnak a települések, ebből fedezhetik azokat a szociális kiadásaikat, amelyeket nem közvetlenül az állam fizet az állampolgároknak.

Hasonló tartalmaink:

Simó Károly szociális ügyekért felelős alpolgármester elmondta: azokat a támogatásokat, amelyek a jövedelmet pótolják, továbbra is az államtól lehet igényelni. A kiadások támogatására szolgáló juttatásokat – ilyen a lakhatási, az adósságrendezési, az ápolási díj – a törvény a helyi önkormányzatokra bízta.

Az önkormányzatok szabad kezet kaptak arra, hogy milyen típusú támogatást, és hogyan nyújtanak. Simó szerint ez helyes, hiszen az önkormányzatiság lényege, hogy helyben dönthetnek a képviselők a támogatást igénylők juttatásairól. Simó Károly hangsúlyozta: a most megalkotott szociális rendelet biztosítja, hogy aki valóságosan rászorul a támogatásra, meg is kaphassa azt, aki viszont ügyeskedéssel próbál jogosultságot szerezni, azokat a rendszer szűrje ki. Ebben a rendszerben csak a tényleges rászorulók kapnak támogatást – emelte ki az alpolgármester.

Az eddig ismert támogatási formák megmaradtak. Sőt, többen tudnak majd igénybe venni segítséget azok közül, akik rászorulnak. Új támogatási formát is bevezetnek: a csatornarákötésben segítik azokat, akiknek nagyon kevés a jövedelme. Közös érdek, hogy ők is csatlakozhassanak, hiszen a többszázezres talajterhelési díjat úgysem fogják tudni megfizetni.
A méltányossági ápolási díj mértéke emelkedik is, és nem szűnik meg sem az ápolási díj, sem pedig a lakhatási támogatás – cáfolt különböző korábbi sajtóhíreket Simó Károly. A helyi apparátus felkészült az új szabályozás végrehajtására, felkészült szakembergárda végzi a munkát Érden – emelte ki az alpolgármester.

Széles a támogatások köre

Érd idei költségvetésében valamennyivel több pénzt terveztek a város által nyújtott szociális kiadásokra, mint amennyit tavaly ilyen célokra elköltöttek, így bizonyosan minden jogosult hozzájut a támogatáshoz – hangsúlyozta korábban, a költségvetés elfogadásakor T. Mészáros András polgármester. Azonban immár nem jár automatikusan segély vagy támogatás. Az önkormányzattól csak kérelemre kapható szociális ellátás.

Az önkormányzat által nyújtható támogatások
- a lakhatáshoz kapcsolódó, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás;
- a tartósan gondozásra, ápolásra, szoruló közeli hozzátartozó otthoni ellátását végző nagykorú hozzátartozó részére biztosított támogatás;
- a gyógyszerkiadásokhoz, gyógyászati segédeszközök viseléséhez nyújtott támogatás;
- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó, hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott támogatás;
- a házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott támogatás;
- a rendkívüli támogatás;
- a tüzelőtámogatás;
- a tanévkezdési támogatás, amely kibővül azon gyermekekkel, akik bölcsődei, illetve óvodai nevelésben vesznek részt;
- a gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény.

Címkék