Változó szociális ellátások: igényelni kell a támogatást

A közgyűlés február végi ülésén elfogadta a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletet. Simó Károly alpolgármester segítségével azt jártuk körül, milyen jövedelemhatártól igényelhetők a települési támogatások, és melyek a legfőbb eltérések az eddigiekhez képest. 

Hasonló tartalmaink:

A közgyűlés elfogadta a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletet, amely az úgynevezett települési támogatások megállapításának, kifizetésének, felhasználásának és ellenőrzésének szabályait tartalmazza. A változtatást az indokolja, hogy átalakul a szociális ellátások teljes rendszere: egyes ellátások március elsejétől a járási hivataloknál igényelhetők. Simó Károly alpolgármester segítségével azt járjuk körül, milyen jövedelemhatártól igényelhetők a legfontosabb támogatások, és melyek a főbb eltérések az eddigi szabályozáshoz képest.

Változik egyes támogatások kedvezményezetti köre. Mi indokolja ezt?

A rendeletnek köszönhetően bővül a tüzelőtámogatásban és a gyógyszertámogatásban részesíthetők köre. Március elsejétől már nem méltányos közgyógyellátás a neve, de a települési támogatás egyik fajtájaként a legtöbben továbbra is kaphatják kérelemre a támogatást, amennyiben fennállnak a jogosultsági feltételek. Szükségesnek tartottuk, hogy az egyes gyógyszerek kiváltásához továbbra is segítséget tudjon nyújtani az önkormányzat a szociálisan rászorulók részére. Ami a tüzelőtámogatást illeti, azt eddig csak azok vehették igénybe, akik nem kaptak egyéb lakásfenntartási támogatást, mostantól azonban ez nem lesz feltétel. Változást jelent az is, hogy eddig a lakásfenntartási támogatást sávosan állapítottuk meg, egy képlet szerint, így összege meghaladhatta a 10 ezer forintot is (minimuma pedig 2500 forint volt), ám a rendelet hatályba lépésétől az odaítélhető összeg egységesen 3000 forint lesz háztartásonként, ugyanakkor az önkormányzat hozzájárul a hulladékszállítási díj kifizetéséhez.

Az, hogy egy érdi lakos igényelhet-e bizonyos támogatásokat, a családja egy főre eső jövedelmétől függ – akkor lesz jogosult, ha ez az összeg nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum bizonyos százalékát. Mekkora idén ez az öregségi nyugdíjminimum, és milyen változásokat hoz a rendelet ebben a tekintetben?

Az öregségi nyugdíjminimum jelenlegi összege 28500 forint. A lakhatáshoz kapcsolódó támogatásnál a jogosultsági határt levittük 250 százalékról 230 százalékra (azaz 71250 forintról 65550 forintra), a gyógyszertámogatásnál pedig ez arány 150 százalékról 200-ra változott (eddig azok kaphattak ilyen támogatást, akiknél az egy főre eső jövedelem nem haladta meg a 42750 forintot, mostantól pedig az 57000 forintot). A többi támogatás esetén több ellátás jogosultsági feltételeinek figyelembevételével alakítottuk ki a támogatás rendszerét; például a hátralékot felhalmozó lakosok részére nyújtott települési támogatásnál a jövedelmi határ megegyezik az adósságkezelési támogatás feltételeivel, azonban magasabb az önkormányzati segély jövedelmi jogosultsági feltételeinél.

Az adósságrendezési támogatás helyére mostantól a hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás lép. Ezt csak az adott ingatlan tulajdonosa igényelheti?

A kérelmet az nyújthatja be, akinek a nevére a számla szól, illetve a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója. Feltétele, hogy háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj 200 százalékát (azaz az 57000 forintot), egyedül élő esetén a 250 százalékát (vagyis a 71250 forintot). Az önkormányzat a gáz-, áram-, távhő-, víz- és csatornadíj-tartozást, valamint a lakbérhátralékot legfeljebb 100 ezer forintig veszi figyelembe, és 50 ezer forint felett legfeljebb 75 százalékig téríti. (Azaz 80 ezer forintos tartozás esetén a kérelmező maximum 60 ezer forintos támogatásra lehet jogosult.)

Az is elhangzott, hogy rászorultság esetén az önkormányzat mérsékelheti, vagy elengedheti az építményadót.

Igen, rendeletünk szerint az, aki életvitelszerűen és a lakcímnyilvántartás szerint az ingatlanjában él, mentesülhet az adófizetés alól, ha legfeljebb egy ingatlanja van (vagy legfeljebb egy ingatlanon van haszonélvezeti joga), és 70 éven felüli, egyedül él, és havi nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 300 százalékát (85500 forint), vagy házas- (élet)társával együtt számított egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 százalékát (57000 forint). A mentességet kérni kell, akár év elején is. Az is mentesül az adófizetés alól, aki rokkantsági ellátásban vagy fogyatékossági támogatásban részesül (vagy vele élő közeli hozzátartozója kapja), és a családban egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 százalékát. Emellett egyedi eljárás keretében a magánszemélyek fizetési könnyítést kérhetnek, de csak ha a folyó évi kötelezettség már tartozássá vált.

 

Támogatások és támogatottak

A Humán Iroda tájékoztatása szerint februárban az alábbiak szerint alakult a rendszeres pénzellátásban részesülők száma:

Lakásfenntartási támogatás: 685 fő
Méltányos ápolási díj: 175 fő
Százévesek támogatása: 7 fő
Adósságkezelési szolgáltatás: 3 fő

A 2014. évi statisztika alapján a leggyakoribb eseti ellátásban részesülők száma:

temetési támogatás: 112 fő
élelmiszerutalvány: 107 fő
gyógyszertámogatás: 35 fő
hátralékkezelési támogatás: 55 fő
rendkívüli gyermekvédelmi: 80 fő
tanszertámogatás: 311 fő

Ádám Katalin/Érdi Újság

 

Címkék