Szokatlan elemek a matematika érettségin

Ma délelőtt a matematika írásbeli feladatokkal folytatódott az idei érettségi vizsga. A tanulóknak – többek között – síkgeometriai, százalék- és térfogat számítási vagy éppen halmazelméleti feladatokat kellett megoldaniuk.

Hasonló tartalmaink:

Would you like to replay the video?

A Vörösmarty Mihály Gimnázium végzős diákjai szerint nem volt kirívóan nehéz az idei matematika feladatsor.

Szilasné Mészáros Judit, az intézmény vezetője elmondta, hogy a teljes tananyagot átfogta a matematika érettségi, minden ismeret számon lett kérve. Majd hozzátette, hogy az idén a VMG-ben 153 diák érettségizik, a tanulók egyharmada legalább egy tantárgyból emelt szintű vizsgát tesz. Az emelt szint 50 többletpontot jelent a felvételin, ami nem véletlen, hiszen az valódi kihívás – hangsúlyozta az igazgatónő.

A köznevelési államtitkárság tájékoztatása szerint középszinten 1252 helyszínen 77 236 vizsgázó, emelt szinten 84 helyszínen 3696 diák adott számot kedden tudásáról. Matematikából középszinten angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb és szlovák nyelven, míg emelt szinten angol, francia, német és spanyol nyelven vizsgázó is volt. A matematika középszintű írásbeli vizsgája 180 perces volt. A diákok először az I. feladatlapot (45 perc), majd a II. feladatlapot (135 perc) oldották meg. Az I. feladatlap 10-12 feladatot tartalmazott, ez az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét volt hivatott ellenőrizni. A II. feladatlap két részre oszlott: az első rész három feladatot tartalmazott, azok egy vagy több kérdésből álltak, míg a második rész szintén három feladatból állt, ezek közül a vizsgázó választása szerint kettőt kellett megoldani, és csak ez a kettő értékelhető. A matematika vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tartott. Az írásbeli vizsga két részből állt, a vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatta meg az I. és a II. rész, illetve az egyes feladatok között, és azok megoldásának sorrendjét is meghatározhatta.

Szerdán a vizsgák a történelem írásbelikkel folytatódnak.

Címkék