Iskolakóstolgató az Érdligetiben ma délután

Az Érdligeti Általános Iskola sok szeretettel vár minden iskolába készülő nagycsoportos óvodás kisgyermeket és szüleit első iskolakóstolgató foglalkozására 2015. november 5-én (csütörtökön), 16:30-17:30-ig, az Érdligeti Általános Iskolába.

Hasonló tartalmaink:

Olvasson az iskoláról, és hallgassa meg Vargáné Balogh Erika  igazgatóval készült interjúnkat!

Az Érdligeti Általános Iskola két nagy múltú intézményből alakult 2011. július 11-én: az egyik a több mint 75 éves Széchenyi István Általános Iskola, a másik a 28 éves Hunyadi Mátyás Általános Iskola. Mindkét intézmény jól bevált pedagógiai módszerekkel, programokkal, fejlesztésekkel alakította ki saját arculatát. Ezek ötvözéséből jött létre az új iskola, mely megtartotta mindazt, ami vonzó és sikeres volt a két iskola tevékenységrendszerében (egyénre szabott tanítási formák, a közösségi életre való nevelés, színes, változatos iskolai élet).

Alsó tagozatban iskolaelőkészítő foglalkozások, fejlesztő csoport, tehetséggondozó szakkörök, művészeti napközi, erdei iskolai program működnek. Nagy hangsúlyt fektetnek A Könyvtárbarát iskola cím elnyerése is ezt támasztja alá.

Idegen nyelv, informatika

A tehetséggondozást szolgálja az angol és német nyelv valamint az informatika oktatása az alsó tagozaton 3. ill. 4. évfolyamtól. Lehetőség szerint csoportbontásban oktatják az idegen nyelvet és az informatikát, a technikát. Egy osztályban 1-től 8.évfolyamig angol-informatika oktatás folyik.

A felső tagozaton az emeltszintű angol, német, matematika-oktatás jelenti a képességek figyelembevételét. Szakkörök, sikeres tanulmányi és feladatmegoldó versenyek, hetedik év végén vizsgák, 8.évfolyamon felvételi előkészítők szolgálják a felvételikre való előkészületeket.

Nagy hangsúlyt fektet az iskola a természettudományi tárgyak korszerű oktatására, rendszeresen részt vesznek tanulmányi versenyeken és különböző vetélkedődön, látogatásokat szerveznwk a Csodák palotája előadásaira.

Tanórán kívül úszás, sportfoglalkozások, társastánc, dzsessz‐balett, idegen nyelv, kézműves foglalkozások, is vannak. Kihelyezett tagozata működik iskolánkban a Lukin László Zeneiskolának és a Pesovár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézetnek is.

A közösségi élet szervezésében a jól működő Diákönkormányzat vállalja a fő szerepet.

SNI, BTM

Kiemelten foglalkozik az iskola a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal, részképesség zavarokkal küzdő tanulók fejlesztésével, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésével, hiányosságainak pótlásával és felzárkóztatásával. Az iskola segíti az autisztikus tünetekkel rendelkező, enyhe beszédfogyatékos, testi fogyatékos tanulók integrálását, fejlesztését. Az SNI tanulókat utazó logopédusok, gyógypedagógusok látják el, a BTM tanulókkal fejlesztő pedagógusaink foglalkoznak.

Nagy hangsúlyt fektetnek a környezeti nevelésre, egészségnevelésre és a természetvédelemre. Több napos tanulmányi kirándulások, erdei iskolai foglalkozások alkalmával az iskola igyekszik a tanulókkal megismertetni Magyarország nevezetes tájegységeit és nemzeti, kulturális értékeit.

Ökoiskola

A 2010/2011-es tanévben elnyerték az Ökoiskola címet. Olyan tevékenységformák kaptak hangsúlyt, melyek kialakítják az igényt a tanulókban az önálló „zöld” iskolai programok szervezésére (pl. faültetés, virágosítás, hasznosanyag-gyűjtés, szemétszedés, kihívás napja, túrázás, természetjárás).

Az iskola végzős nyolcadikosai sikeresen felvételiznek a középfokú intézményekbe. Különösen népszerű az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium és a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium.

CÍM

2030 Érd, Diósdi u. 95-99.

 

Címkék