Teljesen átalakulhat Parkváros beköszönő kapuja

Bemutatták a leendő Teleki Sámuel Általános Iskola és Gimnázium fejlesztési koncepcióját, melynek köszönhetően teljesen átalakulna a Bem tér és annak környéke. A Modern Városok program keretében megvalósítandó beruházás létrejöttével egy új közösségi tér alakulna ki, amely az érdieknek és a városba érkezőknek egy igazi XXI. századi kisváros arcát mutathatja majd.

Hasonló tartalmaink:

T. Mészáros András polgármester sajtótájékoztatón mutatta be a média képviselői számára a leendő Teleki Gimnázium terveit. A beruházás célja, hogy a jelenlegi épületek átalakításával és bővítésével egy új 12 tantermes gimnáziumot hozzanak  létre, mely egy kosárlabdapálya méretű tornateremmel rendelkezik, s az iskola, az eddigiekkel ellentétben gépkocsival is könnyen megközelíthetővé válik.

A fejlesztési koncepciót az Érdi Építő Mérnöki Iroda Kft. végezte. A média képviselőinek rendezett bemutatón a cég építésze: Fügedi Attila mutatta be az elképzeléseket.

Új tornaterem

A Teleki iskola meglévő tornaterme most is alulméretezett. A gimnáziumhoz feltétlenül szükséges egy újat építeni, amely mellé szabadtéri kézilabda pálya is kerülhetne. A kosárpályát befoglaló tornateremhez (677 m2) 4 öltöző készülne, így osztott teremhasználat mellett akár két osztály is nemenként külön-külön öltözhetne a jövőben. A tornatermi bővítés elhelyezéséhez szükséges többletterületet a Simító utca felőli négy lakóingatlan megvásárlásával biztosítanák. T. Mészáros András polgármester ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy már elkezdték a tárgyalásokat az ott élőkkel, akikkel egyenlőre nem sikerült megállapodnia az önkormányzatnak.

Új főbejárat

A Törökbálinti úti főbejárat előnytelen helyen van: szűk járdáról nyílik, a közelben pedig parkolni sem lehet, ezt úgy oldanák meg, hogy a gimnázium szárára egy új bejárati aulát alakítanának ki. Nem építenének újat, hanem felhasználnák a meglévő tornatermet, amit egy kisebb bejárati résszel egészítenének ki. Az új főbejárat így jól megközelíthető volna gyalogosan és autóval egyaránt, kiválóan kapcsolódna a meglévő iskolaépületek belső közlekedési rendszeréhez, valamint ideálisan osztaná meg az iskolaudvart egy bejárati-, és egy hátsó sport-udvarra. A meglévő épület felhasználásával több tér maradhatna az udvaron és kevesebb építéssel, kisebb beruházási költségekkel járna.

 

Új közösségi tér jönne létre Parkvárosban

A templommal és a postával egybeépült iskolaépület, melyben két osztályterem üzemel, a főépülettől való távoli helyzete miatt a gimnáziumba nem integrálható, ezért a tervek szerint azt elbontanák, s helyére egy parkot építenének, ahonnan megközelíthető volna a gimnázium új, impozáns bejárata is.

Kiss and drive

A Teleki Iskola körül jelenleg lehetetlen parkolni és megállni, ezért a gépkocsival való megközelítést és vendégparkolást egy új, egyirányú utca megnyitásával biztosítanák. Az utca kialakításához nem kell épületet elbontani, így gazdaságosan megépíthető volna. Ez a megoldás a “kiss and drive” sáv. Ezen egyszerre több gépkocsival lehet majd megállni és járdára kitenni a gyerekeket, majd egy erre a célra kiépített kanyarodó sávon visszafordulni a Törökbálint útra. Az USA-ban kiötlött és onnan rohamosan elterjedt közlekedésirányítási lelemény lényege, hogy a szülőknek nem kell parkolóhelyet keresni vagy más autók útját elállni ahhoz, hogy kitegyék a suli előtt a gyereket. A “kiss and drive”-nak köszönhetően minden résztvevő számára gyorsabbá és nyugodtabbá válik a közlekedés.

Belső kialakítás

A tervezett aula tágas, világos, jól áttekinthető lenne, mely a közlekedésen túl alkalmas volna a leülésre, félrevonulásra, beszélgetésre. Ugyanakkor a közösségi tér funkcióját is ellátná, hisz itt lehetne megrendezni az intézmény rendezvényeit is. Itt, a galérián kapna helyet az ebédlő a konyhával és fedett étkezőterasszal, a földszintre az iskolai büfét és a könyvtárat helyeznék. Innen nyílna a titkárság, azon keresztül pedig az igazgatói és a tanári iroda, valamint az emeleti részen a diákklub.

Akadálymentesség

Az aula nagy belmagasságú terében, de a meglévő, régi iskolabejárat előteréből nyílóan helyeznék el a liftet, mely így az iskola mindhárom szintjét elérhetővé és így akadálymentessé tenné. A főbejárat akadálymentes megközelítése pedig a Bem köz felől, az utcán kialakított akadálymentes parkolón át valósulhatna meg.

Út felújítás

A tervezett beruházással kapcsolatban T. Mészáros András polgármester arról tájékoztatott, hogy a Bem tértől a Felsővölgyi útig rendbe fogják tenni az utat. Az útfelújítás érinteni fogja a Szövő utca; Folyondár utca, Törökbálint út találkozásánál lévő csomópontot, s szeretnék megoldani a Tiszafa utca – Folyondár utca gyalogosközlekedését is.

Would you like to replay the video?
Címkék