Illegális hulladéklerakás Parkvárosban

Bontott gépjármű alkatrészekkel szennyezték a környezetet ismeretlenek Parkvárosban a Faragó utcában. A hulladékhalmokra a környék lakossága hívta fel a polgárőrség figyelmét. Az illetékes hatóságok a következő időszakban kiemelt figyelmet fordítanak a területre, mindent megtesznek annak érdekében, hogy az elkövetőket elkapják.

Hasonló tartalmaink:

Az illegális hulladéklerakás ma Magyarországon az egyik legsúlyosabb környezeti probléma, amely érinti azt az ingatlantulajdonost, akinek az ingatlanjára azt lerakják, és azt is aki e cselekményt elkövette.

Sajnálatos tény, hogy az illegális hulladéklerakás problémája és a különféle házi kivitelezésű építőipari munkálatok és átalakítások gyakran találkoznak egymással, mivel az egyik leggyakoribb tárgya e tevékenységnek az építési törmelék.

A probléma nem városunk sajátossága, hanem országos szintű, sőt más államok is – többnyire kelet-európaiak – küzdenek ezzel a nemkívánatos jelenséggel.

A polgárok tisztességes többsége, aki környezettudatosan próbál élni és erre neveli gyermekeit, mélységesen fel van háborodva az ilyen cselekedetek láttán, és azonnal felmerül benne a kérdés: Hogyan lehetne ezt megszüntetni? Ugyanígy van vele az önkormányzat és a Polgárőrség is. Sajnálatos tény azonban, hogy az állandó ellenőrzések ellenére Érd Parkváros Sóskúttal határos része állandóan tele van bontott gépjármű alkatrészekkel. Macsotay Tibor, a Polgárőrség vezetője elmondta, hogy forró nyomon vannak, tudják, hogy fogják el a szemetelő(ke)t.

Ha illegális szemétlerakást észlel a városban, az alábbi telefonszámokon, illetve email-címen tehet bejelentést 0-24 óráig:
06-30/2000-890
06-30/621-2596
macsotay.polgarorseg@gmail.com

Aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le szabálysértést követ el.  A helyszíni bírság összege ötvenezer forinttól százezer forintig terjedhet. Aki pedig a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 1.000.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Címkék