Csatornázás: elszámolnak a társulati tagok pénzével

Május végig lezárták a közel kilencezer OTP lakástakarékpénztári (LTP) szerződést, de akadnak még elvarrni való szálak – tudtuk meg Simó Károly alpolgármestertől, a társulat elnökhelyettesétől.

Hasonló tartalmaink:

Sajnos kilenc év hosszú idő, sok ingatlantulajdonos esetében családi állapot változások, elhalálozások történtek, ezeket egyenként és külön-külön egyeztetni kell, ami további időt igényel. Szerencsére már nincs sok hátra, a zöme lezajlott, az OTP ki is utalta a szerződések ellenértékét, és lezárta az adott szerződéseket – mondta Simó Károly, aki az LTP-szerződésekkel kapcsolatban elmondta: az LTP konstrukciót választók 2008 októbertől kezdődően összesen 249.980 forintot kellett, hogy befizessenek a társulathoz: a részletek összege az első 76 hónapban 2605 forint volt, az ezt követő 20 hónapban 2600 forint. A befizetések tartalmazták az LTP-betétre, az előfinanszírozásra és a működési költségekre szánt összeget is. A társulat a tag megbízása és felhatalmazása alapján a beérkezett összegből továbbutalta az LTP-t megillető részt (1.820 forint/egység/hónap). Tehát amit a társulathoz befizettek, az nem maradt ott teljes egészében, hanem hónap végén átutalták a társulati tag saját nevére nyitott LTP bankszámlára. Az erre a számlára befizetett összegek után állami támogatást kapott a tag, melynek mértéke egyszeri 30 százalék volt. Az LTP-számlán összegyűlő összegekre 3 százalék kamat járt.

– Ahogyan terveztük, ez az összeg 2016 végére a legtöbb esetben 236.000 forint lett ingatlanonként. Az LTP-számlákról ez a megtakarítási összeg került 2016-2017-ben kiutalásra. Azaz ekkor lehetett felhasználni leghamarabb a beruházás céljára. Akinek több volt a számláján, azt az OTP visszautalta, akinek kevesebb, annak később kell ezt rendeznie a társulattal. Az, hogy mennyi volt az LTP számlán, attól függött, hogy rendszeresen és az adott ütemezésben érkeztek-e a befizetések – tette hozzá Simó Károly.

– A kiutalás 2016-2017-ben érkezett meg, a számlák kifizetéséhez a pénzre azonban a beruházás során (2010-2013 között) volt szükség. A kettő közötti időszakra ezért az LTP konstrukcióban fizetők vagy az egyösszegű befizetést választók –  de azt a valóságban be nem fizetők – hozzájárulását a beruházás kezdetekor banki finanszírozással előlegezték meg, amelynek a kamataira is fedezetet kellett biztosítani az összegyűjtött hozzájárulásoknak. Az így kibocsátott kötvények visszaváltására tehát 2017-ben az aktuális kamatokkal együtt mintegy 2.300.000.000 millió forintot kellett előteremteni. Szerencsére a kilenc évvel ezelőtti számítások jónak bizonyultak: már rendelkezésre áll ez az összeg, így le lehet ezt is zárni – mondta Simó Károly, aki elmondta azt is: azoknak a társulati tagoknak, akiknek az LTP-számláján legalább 236.000 forint keletkezett ingatlanonként, nincs semmi teendőjük. Ha ennél kevesebb az összeg, akkor az OTP-vel való elszámolások után a társulat felveszi az ingatlantulajdonossal a kapcsolatot és jelzi, hogy mennyi az elmaradása.

Arra a kérdésre, hogyan számolták ki 2008-ban azt, hogy mennyit kell egy-egy ingatlan után befizetni, Simó Károly elmondta: A pályázat beadása előtt a mérnökök megbecsülték, hogy melyik része a beruházásnak kb. mennyibe fog kerülni. Kiszámolták azt is, hogy ehhez várhatóan mennyi támogatást lehet megszerezni a magyar államtól és az EU-tól. A kettőt egymásból kivonva kiderült, hogy kb. 5.400.000.000 forintot kell az érdi önkormányzatnak a társulati tagokkal együtt előteremteni. Tekintve, hogy Érden kb. 17.000 ingatlan van, ez ingatlanonként kb. 320.000 forint lett volna, ezt viszont sokan nem tudták volna egyben, 2008-ban kifizetni. Ezért az a döntés született, hogy az egy egységre eső hozzájárulás maximum 250.000 forint/ingatlan lesz azoknak, akik egyben fizetik be a hozzájárulást. A fennmaradó részt az önkormányzat egy hosszú távú, 2030-ig tartó hitelből (kötvénykibocsátásból) fedezte volna.

A program megvalósítása során (ami hat évig tartott) sok szabályozás változott a támogatási rendszerben. Felmerültek többek közt olyan költségek, amelyek az EU-s programban már nem voltak elszámolhatók (például a házi átemelők költsége, csatornanyomvonal védelmében végzett csapadékvíz-elvezetési beruházások, környezetvédelmi kötelezések stb.). Így a saját rész igény Érd részéről kb. 6.852.000.000 forint lett, ami több mint 400.000 forint/ingatlant jelent. Az egységnyi hozzájárulás azonban nem változott, mindenkinek az eredetileg megállapított összeget kellett befizetni – hangsúlyozta Simó Károly.

– Pozitív változás volt, hogy nem kellett a teljes tervezett értékben igénybe venni a banki finanszírozást, hisz az állam önerő-támogatást biztosított. A tervezett 5,8 milliárd helyett csak körülbelül 2,3 milliárd forint értékben kellett kötvényt kibocsátani. Így nem kellett a csatornadíjba beépíteni a kötvény törlesztőrészletét, ezáltal a csatornadíj kedvezőbb lett – emelte ki Simó Károly.

– Most úgy látjuk, hogy az elmúlt 9 év minden változása ellenére úgy tudjuk lezárni a programot pénzügyi oldalról, hogy mindenre jut pénz. és senkinek nem kell az eredetileg megállapítottnál többet befizetni – hangsúlyozta.

Simó Károly végezetül elmondta: az Érdi Csatornamű Társulat a tagok felhatalmazása alapján megállapodást kötött az érdi önkormányzattal, hogy 2008-tól kezdődően összesen 4.200.000.000 forintot fog átadni a beruházás céljaira. Ebből 2016 év végéig 1.639.853.000 forintot már átadott, a fennmaradó mintegy 2.560.000.000 forintot 2017-ben fogja átadni (ennek megvan a fedezete). Ezzel a felek között lezárul az elszámolás.

– Ekkor elindul a társulat jogi megszűntetéséhez vezető elszámolási folyamat. Ennek törvényben előírt határidői vannak, becslésem szerint 2018-ban érhet véget. A társulatnál maradt összegeket elosztják a társulati tagok aktuális számával, és ami visszajár, azt visszafizetik a társulat megszűnése előtt. Ennek pontos összege attól is függ, hogy mennyire jár sikerrel a behajtási tevékenység a még nem fizetőkkel szemben. A visszajáró összegről minden társulati tag egyedi levelet fog kapni – zárta szavait az elnökhelyettes.

 

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program tervezett pénzügyi forrásai 2008-2017 (ezer Ft)

  Összesen beruházás KEOP finanszírozás Sajátforrás
ÉRD 26 340 375 19 487 647 6 852 728
TÁRNOK 3 098 656 2 145 678 952 978
DIÓSD 4 178 113 2 997 653 1 180 460
Összesen 33 617 144 24 630 978 8 986 166

 

Az Érdi Csatornamű Társulat és Érd MJV Önkormányzata közötti elszámolások (ezer forint)

Önkormányzatnak összesen át kell adni 2008-2017:    4 200 000   
Önkormányzatnak már átadva 2008-2016:    1 639 853
Még át kell adni (2017-ben)    2 560 147

csatorna_elszámolás

 

Címkék