Informatikai fejlesztés az érdi iskolákban

Laptopokat és számítógépeket kapnak az érdi iskolák. Az eszközöket várhatóan a jövő hónap végén szállítják ki az intézményekbe – számolt be az informatikai fejlesztésekről Sárközi Márta tankerületi igazgató a közgyűlés október 26-ai ülésén.

Hasonló tartalmaink:

Az érdi köznevelési intézményekben nagyon tartalmas szakmai tevékenység folyik, a pedagógusok mindent megtesznek azért, hogy biztosítsák a hátránykompenzációt, az esélyegyenlőséget – mondta Sárközi Márta tankerületi igazgató a közgyűlés október 26-ai ülésén, amelyen beszámolt az érdi köznevelési intézmények munkájáról.

– Örömmel számolhatok be arról, hogy az informatikai infrastruktúra fejlesztése ebben az esztendőben megoldódik: mivel a Közép-magyarországi régió kimaradt ebből a pályázati fejlesztési lehetőségből, a Klebelsberg Központ szervez informatikai beruházást e régióban. Várhatóan jövő hónap végén kiszállítják a laptopokat és PC-ket az iskolákba – mondta Sárközi Márta, hozzátéve: nagy gondot fordítanak arra, hogy az intézmények tárgyi feltételei is javuljanak, akár eszköz-, akár bútorbeszerzéssel, akár az épületek állagának megóvásával. Továbbra is előtérbe helyezik a mosdók felújítását, az épületek karbantartását, a világítás, fűtés korszerűsítését – mindezekben továbbra is szívesen veszik az önkormányzat segítségét.

Az Érdi Tankerületi Központ, valamint az Érdi Szakképzési Centrum  írásban tájékoztatták a közgyűlést arról a munkáról, amit az érdi iskolák elmúlt tanévben végeztek. A Tankerületi Központ beszámolója szerint minden érdi oktatási intézmény teljesítette a munkatervében kitűzött célokat és feladatokat. A szakmai munkát sokrétű, színes szabadidős programok, rendezvények egészítik ki, a nevelőtestületek aktívak, jól felkészültek, innovatívak. Az iskolába belépő gyermekek felkészültségével általában elégedettek; figyelemre méltó, hogy egyre több kisgyermek 7 éves korában kezdi meg az iskolai tanulmányait.

Az érdi iskolák tanulmányi eredménye magas. Nagyon sok versenyen kiváló eredménnyel mérettettek meg. Az elmúlt tanévben 4.866 Érden tanuló gyermek közül 881 (18 százalék) kitűnő bizonyítványt vehetett át. Nem sikerült a tantervi követelményeket teljesíteni 197 diáknak (4 százalék), közülük évfolyamot ismétel 49 (1 százalék). A diákok 1,5 százaléka, 77 fő volt magántanuló. Az általános iskolát végzett 487 diákból 257 gimnáziumban, 154 szakgimnáziumban, 61 pedig szakképző iskolában folytatja tanulmányait.

A beszámoló hangsúlyozza: az iskolákban nőtt a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási és magatartászavarral küszködő gyermekek száma. Fejlesztésükhöz továbbra is problémát jelent a megfelelő végzettségű és létszámú fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, logopédus, pszichológus biztosítása. A gyógytestnevelés megoldása szinte lehetetlennek tűnik: a pedagógiai szakszolgálat még mindig nem rendelkezik a megfelelő létszámú gyógy-testnevelővel.

Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző Iskolájában az előző tanév az intézmény munkatervének megfelelően zajlott.

Az iskola tanulói a háziversenyeken kívül országos, területi, megyei versenyeken is részt vettek. A Szakma Kiváló Tanulója Versenyen Széles Boldizsár bejutott az országos fordulóba. A közismereti versenyek közül említésre méltó Rácz Andrea a Latinovits Zoltán Vers és Prózamondó Találkozó elnevezésű versenyen elért 1. helyezése és Kismihály Péter megyei 2. helyezése az Implom József Nyelvhelyességi Versenyen.
A tanév végén az intézményben 79 tantárgyi dicséret született.

Az iskola 587 (255 szakgimnáziumi és 332 szakközépiskolás) diákja közül a kiemelt figyelmet igénylő tanulók között a 69 BTMN, 19 SNI besorolású diák megsegítése volt változatlanul fontos feladat – olvasható az intézmény beszámolójában.

(Képünk illusztráció)

Címkék