Meghívó a Közgyűlés ülésére (02.15.)

M E G H Í V Ó Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. február 15-én (csütörtökön) 10:00 órakor kezdődő ülésére.

Hasonló tartalmaink:

Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására, és ezzel összefüggésben az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

4. Javaslat az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztására

Előadó: Mecsériné dr. szilágyi Erzsébet jegyző

Érd, 2018. február 9.

T. Mészáros András

Címkék