Történelmi léptékű költségvetést fogadott el a közgyűlés

Soha vissza nem térő lehetőséghez jutott Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, amikor 2018. február 15-én 14 igen és 3 nem szavazat mellett elfogadta a város idei évi költségvetését – közölte Bács István alpolgármester a döntést követően. Az elfogadott rendelet értelmében a költségvetési főösszeg 57.378.363.797 Ft, amely hitelfelvételt nem tartalmaz.

Hasonló tartalmaink:

Az alpolgármester az ÉrdMost.hu-t arról tájékoztatatta, hogy a Modern Városok Programmal kapcsolatosan összesen 42.796.079.328 Ft összegű fejlesztési előirányzat szerepel a 2018. évi költségvetésben. A projektek végrehajtása az egyes projektekre vonatkozóan a közgyűlés által elfogadott beruházási célokmányok szerint történik. A teljes forrás 2018. évben nem kerül majd felhasználásra, a fel nem használt összegek maradványként fognak beépülni a következő évek költségvetéseibe, fedezetet képezve az elkövetkezendő évek fejlesztéseihez. – Ezek a fejlesztési lehetőségek fogják azt eredményezni, hogy Érd egy olyan megyei jogú város legyen, amelyik minden szolgáltatásával fel tudja venni a versenyt a többi megyei jogú várossal – húzta alá az alpolgármester.

A 2018. évi költségvetés az előző évekhez hasonlóan korrigált bázis szemlélet megtartásával, a közgyűlés által korábban hozott döntéseket, vállalt kötelezettségeket figyelembe véve készült. Mint megtudtuk a költségvetés idén is takarékos és gazdaságilag megfontolt, azonban történtek benne olyan apró módosítások, mint például, hogy a képviselői keretet 5 millió forintról felemelték 6 millió forintra.

A költségvetési rendelet-tervezet a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kormányzati funkciónként, rovatrend szerinti megbontásban tartalmazza a 2018. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és intézmények megbontásban, elkülönítve a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokat.

A költségvetési rendelet mellékletét képező, számszaki adatokat tartalmazó táblázatok szerkezeti felépítése az előző évekhez képest nem változott: a tervezés a 2018. évben is a Forrás SQL rendszer költségvetés tervezési modulja alkalmazásával történt.

A számviteli adatszolgáltatási követelmények aktuális előírásainak figyelembe vételével a 2018. évi rendelet-tervezet előirányzatait Ft-ban határozták meg.

A rendelet szerinti költségvetési főösszeg 57.378.363.797 Ft, amely hitelfelvételt nem tartalmaz.

A finanszírozási kiadások között szerepel a 2017. év decemberben megelőlegezett, a Magyar Államkincstár által folyósított központi költségvetési támogatás a 2018. január havi finanszírozás megelőlegezésére átutalt összege 108.200.902 Ft összeggel.

A költségvetési rendelet-tervezetben a 2017. évi maradványból 16.157.481.134 Ft összeg szerepel, amely a zárszámadás elfogadását követően, a 2018. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítása alkalmával épül be teljes és pontos összeggel a költségvetésbe.

 

Címkék