Közgyűlési meghívó (02.22.)

M E G H Í V Ó Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. február 22-én (csütörtökön) 10:00 órakor kezdődő ülésére.

Hasonló tartalmaink:

Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonkezelési szerződésből keletkező kötelezettségének elengedésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti tervének módosítására és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására, valamint azok működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

           Meghívottak: óvodavezetők

6. Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat a Pöttöm Sziget Bölcsőde bővítéséhez szükséges létszámnövelésre

           Előadó: Simó Károly alpolgármester

8. Javaslat a Tolmács utca meghosszabbítása céljából történő ingatlanok megvásárlásáról szóló 317/2017.(XII.21.) határozat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat pályázat kiírására a Magyar Földrajzi Múzeum magasabb vezetői teendőinek ellátására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat a 2018. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat a polgármester 2018. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Beszámolók:

-          Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2017. évi tevékenységéről

           Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

-          Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

-          Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2017. évi tevékenységéről

           Előadó: Pulai Edina, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

-          Beszámoló a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

-          Beszámoló a Szociális és az Egészségügyi Bizottság 2017. évi tevékenységéről

           Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

13. Javaslat az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím, az Érd Városáért Kitüntetés és az Érd Város Életmű Díja adományozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására

            Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

Érd, 2018. február 16.

T. Mészáros András

Címkék