Bővülnek a bölcsődei férőhelyek

Várhatóan már a nyártól egy teljesen új csoporttal fog bővülni a Pöttöm Sziget Bölcsőde az Aradi utcában. Érd Megyei Jogú Város közgyűlése teljes egyetértésben döntött arról, hogy a felvétel iránti kérelmek kielégítése, illetve a várakozók számának csökkentése miatt egy eddig használaton kívüli csoportot teljesen berendez és az ehhez kapcsolódó személyi feltételeket is biztosítja. Az új csoport kialakításával a meglévő 10 csoporthoz (5 egységhez) egy új egycsoportos egység kerül kialakításra. 

Hasonló tartalmaink:

A Szociális Gondozó Központ Pöttömsziget Bölcsődéjében a létszám kisgyermeknevelők tekintetében kettővel, dajkák tekintetében eggyel növekszik. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata önerőből 2010-ben felújította és két gondozási egységgel bővítette az Aradi utcában található bölcsődéjét. Az intézményben jelenleg az engedélyezett férőhelyek száma 132 fő, azonban az ellátásra igényüket benyújtók száma folyamatosan növekszik. Simó Károly alpolgármester a döntést követően elmondta: 14 gyermeket tudnak várhatóan már a nyártól fogadni az intézményben.

Érd Megyei Jogú Város közgyűlésén döntöttel az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti tervének módosításáról, aminek az volt az oka, hogy az év folyamán az önkormányzat, mint tulajdonos újabb feladatokkal kívánja megbízni a társaságot, mely feladatok elvégzéséhez plusz költségvetési forrás szükséges. A város az Érd-Ófaluban a Molnár utcában lévő árvíz által rendszeresen elárasztott külterületi ingatlanon elhelyezkedő 1986-ban fúrt, rossz állapotú Érd, B-60 kataszteri számú, eredetileg 800 méter talpmélységű mélyfúrású (Attila-kút) újrafúrásos helyettesítő kutas felújítását határozta el, amelynek teljeskörű lebonyolításával az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-t bízza meg. Ezen felül a közgyűlés korábbam megbízta az Érdi Városfejlesztési Kft-t a Velencei úton tervezett szabadidőközpont- és szállásfejlesztés megvalósításához szükséges beépítési koncepcióterv elkészíttetésével, amely tervezési feladatot múlt évben el is végezte a cég. Az érintett fejlesztési területen, a beruházás I. ütemében a közműhálózatok fejlesztése vált a legfontosabb feladattá. A jelenleg önkormányzati tulajdonban álló, 18774/4-es számú ingatlanon a meglévő Érd Aréna mellett megépül egy kézilabda edzőcsarnok, továbbá egy jégcsarnok. A közmű-állapotfelmérések eredményeképpen bebizonyosodott, hogy a meglévő elektromos hálózat képtelen ellátni az újabb építmények igényeit, emiatt azonnali megoldásra van szükség, az elektromos hálózat kapacitásának bővítésére, mivel a szükséges építési területet nagyfeszültségű elektromos légvezeték, és földben húzódó kábelek szabdalják. Ezek kiváltása szükségszerűvé és elengedhetetlenné vált, ezért a feladat elvégzésére vállalkozási szerződést kötnek az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel.

Több pénzre pályázhatnak idén is a civil szervezetek. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására elkülönített összeget az alábbiak szerint osztotta fel az egyes keretek között:

Természet és környezetvédelmi keret: 1.500.000,- Ft,

Egészségügyi keret: 1.000.000,- Ft,

Szociális keret: 1.000.000,- Ft,

Kulturális keret: 6.000.000,- Ft,

Sport és ifjúsági keret: 5.000.000,- Ft,

Közrendvédelmi keret: 500.000,- Ft,

 

 

 

 

Címkék