Szeretet, család és hazaszeretet

Erre a három alappillére épülnek azok a keresztény értékek, amelyeket a magukévá tehetnek a diákok a Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában, mondta Takácsné Tóth Noémi igazgató a szombat délelőtti iskolakóstolgató foglalkozáson a szülőknek. Amíg az intézményvezető a szülőket látta el az iskola pedagógiai programjával kapcsolatos és az iskolai hétköznapokra vonatkozó, alapvető tudnivalókkal, addig a leendő elsősök már a padokban ülve vehettek részt kézműves, zenés és – a tornateremben – sportfoglalkozásokon.

Hasonló tartalmaink:

“Az iskola kincset rejt a gyerekeknek és kincset talál a gyerekekben”. Erre a mottóra épül a Marianum iskolakóstolgató foglalkozásain kívül az iskola teljes, 1. osztálytól a 8-ig, sőt, szeptembertől a gimnáziumban az érettségi végéig tartó pedagógiai tevékenysége is. Az iskola, egyházi fenntartású intézmény lévén a fentebb már említett keresztény értékek mentén neveli a rá bízott gyermeket, azaz célja, hogy megtanítsa a gyerekeket a társaik iránti iránti szeretetre, családtagjai tiszteletére, illetve, hogy ismerjék és szeressék azt az országot, ahol születtek. Hogy ezek nem csupán szavak, azt az is bizonyítja, hogy utóbbi célt szem előtt tartva az elkövetkező két szombati munkanapon, március 10-én és április 21-én Magyarország tematikájú projektnapot szerveznek a pedagógusok, amiken az országról, annak sportolóiról, művészeiről, tudósairól (szigorúan olyan anyaggal, ami nem szerepel a tankönyvekben) bővülhet a gyerekek ismerete.

A Marianum diákjai részt vesznek hittanórákon (katolikus vagy protestáns), reggel imádkozásokon,  évfolyammiséken, osztálymiséken, anyák és apák napi miséken, zarándoklatokon. A nagyobb egyházi ünnepekre együtt készülnek lelkileg az iskolával, illetve a Marianum az idejáró gyerekek első áldozását és bérmálkozását is szívesen megszervezi, de ezt nem kötelező választani.

Az iskolában évfolyamonként két osztályt indítanak: az egyikben németet (nemzetiségi nyelvű), a másikban angolt tanulnak a diákok. A németesek 1.osztálytól 8. osztályig heti 6 órában tanulnak németül:  5 német nyelv és irodalom és 1 honismeret órán. Az emelt óraszám miatt a német osztályos diákoknak valamennyivel többet kell mind az iskolában, mind otthon tanulniuk, hiszen a napi nyelvhasználattal, nyelvtanulással lehet igazán elsajátítaniuk a német nyelvet. Aminek eredményeképpen sok gyerek 8. év végére le tudja tenni a középfokú nyelvvizsgát. Persze ez nem kötelező, az iskola nem versenyistálló, alkalmazkodik az egyes gyerekek személyes, sajátos haladási típusához, képességéhez és készségeihez. Az alsós tanító nénik figyelembe veszik a gyerekek koncentrációs képességét és mozgásigényét is, épp ezért egy-egy órán 1. és 2. osztályban 30-35 perc tanulás után 10-15 perc lazítás, játék, torna, éneklés következik. A Marianum nem iskolaotthon, a napi 5-6 tanórát napközi követi, ahol a gyerekek elkészíthetik a házi feladatokat. Később, felső tagozaton, de ha a létszám azt indokolja már korábban, csoportra bontva tanulhatják a németet: itt a nyelvtanárok már külön foglalkoznak a nagyobb ütemben és a valamennyivel lassabban haladókkal. Az angolosok ehhez képest 1-3. osztályban heti 2 órában, 4. osztálytól pedig heti 4 órában tanulnak angolul.

Rengeteg szakkör közül tudnak választani a Marianumban a diákok, de azért arra felhívta a szülők figyelmét az igazgatónő, hogy egy 6-7 éves gyereknek éppen elég napi 5-6 órát a padban ülve tanulással töltenie, ezért délutánra már más típusú tevékenységet, inkább sportot vagy művészeti foglakozást válasszon magának. Ezekből is van itt bőven: foci, kosár, kézi, labdajátékok, vívás, sváb néptánc a németeseknek, néptánc, cserkészet, énekkar, furulya, gitár, rajz, ikonfestő, végül dráma szakkör külön a kicsiknek, külön a nagyoknak.

Annak érdekében, hogy igazi kis közösséget építsenek ki a gyerekek között, sokszor szoktak a családoknak kirándulásokat szervezni a tanév folyamán, a nem szorgalmi időszakban pedig nagyon népszerűek a szánkó- és családi sítáboruk Ausztriában. Nyáron, hogy könnyítsék kicsit a szülők dolgát, napközis tábort, alsós tábort, cserkésztábort és német anyanyelvi tábort szerveznek – utóbbit Ausztriában.

DSCN8192[1]

Március 20-án nyílt napot szerveznek az iskolában, ahova ezúttal csak a szülőket várják, akik megismerkedhetnek a leendő tanító nénikkel, illetve megnézhetnek egy-egy órát, amit ők tartanak.

Ha valaki távolabbról szeretne a Marianumba járni, az is megoldható, hiszen egyházi iskola lévén nemcsak a “körzetükből”, de az ország bármelyik területéről tudnak diákokat felvenni.

Amennyiben eldöntötték, hogy ide szeretnék beíratni a gyermeküket, április 11-én és 12-én délután 14-17 óra között az iskolában lehet jelentkezni a gyerkőc részvételével a jövőre induló 1. osztályokba. A jelentkezők egy rövid, 5 perces beszélgetésre számíthatnak, de természetesen semmiképp sem felvételire. A felvett gyerekek listáját még az állami iskolákba való jelentkezési határidő előtt kiteszik az iskolában, hogy -, amennyiben szükség van rá, akkor még – időben tudjanak másik iskolába jelentkezni.

Címkék