Az OEVB 22/2018. (III.13.) határozata

Az OEVB 22/2018. (III.13.) határozata OEVB tag megbízásának visszautasításáról.
Hasonló tartalmaink:

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: Választási Bizottság) . szám alatti lakosnak a Demokratikus Koalíció jelölő szervezet által a Választási Bizottságba történő megbízása tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

A Választási Bizottság szám alatti lakosnak a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságba a Demokratikus Koalíció jelölő szervezet általi megbízását

visszautasítja.

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon a 06-23/522-363-as faxszámra vagy elektronikus levélben a valasztas@erd.hu elektronikus címre előterjesztett illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2018. március 16-án 16.00 óráig) a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.

I N D O K O L Á S

A Választási Bizottság elnökéhez 2018. március 10-én érkezett a Demokratikus Koalíció jelölő szervezet megbízólevele, mely szerint a Pest Megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságba  szám alatti lakost kívánja tagjaként megbízni.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 28. § (1) bekezdése szerint az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság további egy-egy tagját a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a választókerületben induló független jelöltek bízzák meg.

A Választási Bizottság megállapította, hogy miután a választókerületben a jelölő szervezet jelöltet nem állított, a választás típusából adódóan pedig csak országos lista állítására volt lehetősége, a Pest Megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságba történő tag megbízására a Demokratikus Koalíció a jogszabályi feltételek hiányában nem jogosult.

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 28. § (1), 32. § (1) és (2) alapján hozta.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 225-226. §-on alapul.

Érd, 2018. március 13.

 

Dr. Tóth Tamás

 

elnök

Címkék