Megújulhat a Tárnoki út teljes szakasza

Kedden kora este folytatta Érd Megyei Jogú Város közgyűlése azoknak a napirendeknek a tárgyalását, amelyeket előző csütörtökön nem tudtak, mivel T. Mészáros András polgármester  berekesztette az ülést rendzavarók bekiabálása miatt. A két ülés között eltelt időszakban új pályázatokat írt ki a kormány útfelújításra, amelyre a képviselők azonnal reagáltak, s döntöttek róla, hogy megpályázzák az elnyerhető 150 millió forintot, amiből folytatnák a Tárnoki út felújítását a másik szakaszon. 

Hasonló tartalmaink:

A Modern Városok Programnak köszönhetően újul meg a Tárnoki útnak az a másfél kilométeres szakasza, amely a Kolozsvári utca és a Szent István út közötti szakaszt érinti. A kormány, annak kompenzálására, hogy Pest megye nem részesülhet azokból az uniós forrásokból, amelyek más régióban elérhetőek, 7 évre 80 milliárdos fejlesztési keretet határozott meg a megyének. Ebből az idén is 3 és fél milliárd forintot útépítésre szánnak. A települések fejenként 150 millió forintra pályázhatnak. Az erről szóló pályázati kiírás a napokban jelent meg. Fontos szempontként határozták meg a kiírok, hogy olyan utak felújítását kívánják támogatni, amelyek már meglévő, vagy pedig felújítandó közösségi intézmény közelében vannak, főutak, vagy főúthoz csatlakoznak és rendelkeznek építési engedéllyel. Így esett a választás – a pénzügyi keretet és a megszerezhető maximum pontszámot figyelembe véve – a Tárnoki útra, amelyet a Lőcsei úttól aRiminyáki úti csomópontig, onnan pedig az Ürmös utca – Csaba utca kereszteződéig újítanának fel közel másfél kilométer hosszúságban. A pályázat elbírálása nyár elejére várható.

Szintén sürgősségi napirendként tárgyaltak arról is, hogy megbízzák a Érdi Városfejlesztési Kft-t azzal, hogy készítse el az engedélyezési terveket és szerezze be az engedélyeket a Tolmács utca, Jegyző utca és 7-es főút közötti szakasz szilárd burkolatának megtervezése, ami magába foglalja többek között az útépítési-, forgalomtechnikai-, csapadékelvezetési-, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítését és az engedélyek megszerzését. A beruházás a Modern Városok Programból valósul meg az Aréna melletti területen történő sport és turisztikai fejlesztés kapcsán.

Kiemelt fejlesztési területté nyilvánított a közgyűlés több területet a városban, többek között a Minaret környékén, valamint Parkvárosban a Rozsnyói utca felől. A településrendezési eszközök módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet szerint zajlik. A fejlesztések egy részét érintően lehetőség van arra, hogy az a kormányrendelet gyorsabb, ún. tárgyalásos eljárásban történjen, amennyiben a közgyűlés a beruházással érintett területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, ahogyan ez most is történt.

Címkék