Rendhagyó néprajzóra

A néprajz az a tudomány, amely minden nép, népcsoport esetében az eredettel, a gyökerekkel foglalkozik, és az adott nép, közösség kizárólagosan rá jellemző kulturális sajátosságait gyűjti egybe. A hagyományok szerint csütörtök délelőtt a Pesovár ÁMK és a Szepes Gyula Művelődési Központ közös szervezésében rendhagyó néprajzórát rendeztek az érdi általános iskolásoknak. 

Hasonló tartalmaink:

A program célja az volt, hogy játékos, szórakoztató formában ismertesse meg a gyermekekkel a néprajz fogalmát, helyét és jelentőségét. A rendhagyó néprajzóra a szervezők szándéka szerint olyan sorozat, amely lehetővé teszi, hogy a gyermekek évente egy alkalommal találkozzanak azokkal a gyönyörű dolgokkal, amelyeket a néprajz magában rejt: zene, tánc, népviselet, népszokás, hagyomány. A rendhagyó órák tematikusan épülnek egymásra, bemutatva a néprajzot mint fogalmat, majd a szülőföldről elindulva a magyarországi néprajzi tájegységeket, a határon túli magyarok által lakott vidékeket, illetve a Magyarországon élő más népeket.

Az előadók a nézőkkel azonos korosztályt képviseltek, amely a hitelesség szempontjából nagyon fontos – húzta alá Nagy Péter Gábor, a Pesovár Ferenc Néptáncsuli igazgatóhelyettese.  -Kiemelkedő szerepe van az élő népzenének, valamint a színpadon látható népviseleteknek.

A műsorban közreműködtek a Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és a Zagyva Banda is, az ország egyik legismertebb, kiváló zenészekből álló zenekara.

- A játék, a tánc, a néphagyományok a paraszti társadalomban, a paraszti kultúrában kiemelkedő szerepet töltöttek be. A gyermekkor játékos világa észrevétlenül vezette be a fiatalokat a felnőttkor világába. A tánc társadalomban betöltött szerepét jelzi az is, hogy sok falu idősebb lakossága a mai napig emlékszik, névvel említi legkiválóbb táncosait, szeretettel és elismeréssel beszél róluk. A tánc közbeni szokások, a felkérés, a tánc közbeni fizikai kapcsolat, a tánc végi megköszönés, a tánc közbeni apró gesztusok mind-mind a párválasztás, a női és férfi szerepek egyértelmű leképződését jelentette. Az előadás ebbe a régi világba kíván elvezetni, a gyermekkortól a felnőttkorig, és amely út a magyar nyelvterület sokszínű és lendületes táncos hagyományaival lesz kikövezve – mondta az igazgatóhelyettes.

 

Címkék