Közlemény az érdi közvilágítással kapcsolatban

Az Index hírportál 2018. május 2-án megjelent, Érd Megyei Jogú Város közvilágításáról szóló cikkében számos valótlan tényállítás és szakmaiatlan, téves következtetés szerepel. A cikkben leírtakkal szemben a valóság az, hogy Érd Megyei Jogú Város soha, egyetlen vállalkozással sem kötött olyan szerződést, amely világítótestek (lámpák) cseréjére vonatkozott volna. A város területén a 2001-es évtől kezdődően folyamatosan olyan komplex fejlesztések valósultak meg, melyeknek köszönhetően nőtt a közvilágítással érintett közterületek lefedettsége, a közvilágítás egyre költséghatékonyabb és korszerűbb eszközökkel történik, amelyek eredményeképpen a 2013-as fejlesztést követően 9%-kal, míg a 2016-os fejlesztésnek köszönhetően ehhez képest is további 12%-kal csökkent a közvilágításra fordított fajlagos önkormányzati kiadás.

A cikkben leírtakkal ellentétben Érd városa ezekhez a fejlesztésekhez sem európai uniós, sem állami forrásokat nem vett igénybe, valamennyi új beruházás a korábbi fejlesztések eredményeként jelentkező megtakarításból lett fedezve.

Hasonló tartalmaink:

A 2013-as fejlesztés során felhasznált világítótestekkel kapcsolatban a gyártó és az üzemeltetést biztosító vállalkozás közötti műszaki-szakmai jellegű jogvitában nem az önkormányzat, hanem a bíróság feladata igazságot tenni, az érdi polgárok szempontjából ennek semmilyen relevanciája nincs, hiszen az üzemeltetést biztosító cég minden esetben haladéktalanul kicserélte a meghibásodott világítótesteket, s mivel e körben a szerződésben foglalt garanciális kötelezettségének tett eleget, az önkormányzat vonatkozásában ez semmilyen többletköltséggel vagy kiadással nem járt. Sőt, a 2016-os közbeszerzési eljárás eredményeként az érdi közvilágítási rendszer – hangsúlyozandó, hogy a csökkenő önkormányzati kiadások ellenére – évente 80 db új lámpával bővül úgy, hogy ennek költségeit sem az önkormányzat, hanem szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget téve az üzemeltetést biztosító cég állja.

Megjegyezzük továbbá, hogy a közbeszerzési összeg vonatkozásában a cikk szerzője megfeledkezik arról a nem elhanyagolható tényről, hogy a 15 évre kalkulált üzemeltetési díj magában foglalja Érd városának közvilágításával kapcsolatban keletkező, a mindenkori energiaszolgáltató felé fizetendő valamennyi villamos energia szolgáltatási és hálózat használati díját is.

A cikkben idézett (és az írója szerint ,,pocsékul sikerült”) közbeszerzéseknek köszönhető az, hogy – míg számos más önkormányzat attól szenved, hogy a közvilágítási feladatok ellátására kapott állami normatíva nem fedezi az ellátással és fejlesztéssel kapcsolatos kiadásaikat  – Érd Városának nem kellett önkormányzati forrást felhasználnia a közvilágítási folyamatos fejlesztéséhez. Ennek megfelelően nemhogy nem érte kár az érdi adófizetőket, hanem éppen ellenkezőleg: önkormányzati források felhasználása nélkül sikerült folyamatosan fejlődnie a városnak.

A cikkben a napelemes közvilágítás kapcsán leírtak súlyos szakmai tévedésen (illetve vélhetően a cikkíró helyismeretének hiányán) alapulnak. A napelemes lámpák ugyanis elsősorban a még vezetékes közvilágítással nem rendelkező közterületeken biztosítják a közvilágítást és amellett, hogy a kiépítési költsége körülbelül negyedannyi, mint a hagyományos, vezetékes rendszeré, a megvalósítást követően pedig – az innovatív, megújuló energiaellátásnak köszönhetően – gyakorlatilag ingyen üzemelnek, hiszen áramot nem fogyasztanak, az elenyésző karbantartási költségük ugyanakkor garanciális kötelezettségként az üzemeltetést végző vállalkozást terheli. Ennek megfelelően az önkormányzat elkötelezett azt illetően, hogy a jövőben felmerülő hasonló igényeket is ezzel a technológiával elégítse ki, és hosszú távon keresi annak lehetőségét, hogy – az eddigiekhez hasonló módon, saját források felhasználása nélkül – a város minél több pontján vezetékmentes, megújuló energiaforráson alapuló közvilágítási rendszert építsen ki.

Kiemeljük, hogy valamennyi közbeszerzési eljárás lefolytatása a nemzeti és uniós jogszabályoknak megfelelő, transzparens módon történt, valamennyi eljárás a lehető legrövidebb idő alatt eredményesen zárult, az eljárásokkal kapcsolatban sem a nemzeti, sem az uniós hatóságoknak kifogásuk nem volt.

A cikkben leírt valótlan tényállításokra, valamint az önkormányzat dolgozóira nézve méltatlan és becsmérlő kijelentésekre tekintettel az Önkormányzat természetesen megteszi a megfelelő jogi lépéseket az Index hírportállal, illetve valamennyi, a hírt átvevő más médiummal szemben.

Érd, 2018. május 7.

 

Arató Zsolt

sajtófőnök

Címkék