Indul a térfigyelő kamerarendszer tesztüzeme

Érd Megyei Jogú Város közgyűlése nyári szünet előtti utolsó ülésén több nagyobb témakörben tárgyalta napirendjeit, úgy mint a közlekedés, a biztonság, vagy a szociális ellátások. Döntöttek többek között a város útfejlesztési koncepciója alapján a soron következő feladatok ütemezéséről és a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetési feltételeiről is. 

Hasonló tartalmaink:

A napirendek előtt köszöntötték a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény sebészeti osztályának munkatársait, akik Érd Egészségügyéért Díjban részesültek. Átadták megbízólevelüket és beiktatták az Érdi Települési Értéktárba került alkotókat, javaslattevőket és értékőröket.

Ugyancsak napirend előtt történt, hogy Pulai Edina bejelentette, hogy az elmúlt időszak eseményei miatt kilépett a Jobbik Magyarországért Mozgalomból és a következő választásig függetlenként szeretné folytatni munkáját. Hangsúlyozta: ahogy eddig, úgy a jövőben is a városért, a közösségért és a magyarságért kíván dolgozni.

A városban működő új térfigyelő kamerarendszer a tervek szerint július első napjaiban kezdi meg működését, ezért a közgyűlés elfogadta a közterület-felügyelet által működtetett térfigyelő rendszer létrehozásának alapjait – többek között – a rendszer milyen célból jött létre, hogyan működik, milyen adatfajták kezelésére, és milyen esetekben kerül sor, valamint azt, hogy a rögzített adatokat meddig lehet tárolni. Az állásfoglalás rögzíti azt is, hogy a kamerarendszer üzemeltetése és a felvételek kezelése során azon személyek is eljárhatnak, akik a közterület-felügyeletet ellátó szervezet alkalmazásában állnak, de nem közterület-felügyelői munkakört látnak el, ennek érdekében döntöttek arról, hogy a Városrendészeti Csoporton belül létrehozzák a Térfigyelő Központ Diszpécser Szolgálatot, melynek kötelezettségeit és napi feladatait a részükre kiadásra kerülő „Szolgálat Utasítás” tartalmazza. Összesen 143 kamerát telepítenek, 77 fix kamerát, 25 darab 360 fokban forgatható kamerát és 41 darab rendszám felismerő kamerát építenek ki. A rendszer magyar fejlesztésű, a központi monitoring a Polgárok Házában lesz kiépítve, illetve egy kliens gépet a rendőrségre is telepítenek. A rendszámfelismerő kamerák 20 megapixelesek lesznek, a forgatható kamerák 2 megapixelesek, a fix kamerák pedig ugyancsak 20 megapixeles arcfelismerő kamerák lesznek, amelyek 250 pixel per méter felbontásra alkalmasak.

Magasabb bírságdíjakat határozott meg a közgyűlés annak érdekében, hogy az ingatlanok előtt lévő közterületeken nagyobb rendet lehessen tartani. Korábban a közösségi együttélés szabályait be nem tartókkal szemben csak egy nagyon hosszú közigazgatási eljárás hozhatott eredményt. Bács István alpolgármester javaslatára a korábbi rendeletet úgy módosították, hogy a fokozatosság elvét betartva a közterület-felügyelet akár helyszíni bírsággal is sújthassa a szabálytalankodókat, a notórius visszaesők pedig a korábbinál sokkal komolyabb pénzbírsággal sújthatók.

Változik a közétkeztetéssel kapcsolatos kifizetés, ugyanis míg korábban előre számláztak az érintetteknek, így a jövőben a számla kiállítása utólag fog megtörténni a tényleges fogyasztás szerint – mondta el Simó Károly. Az alpolgármester arról is tájékoztatott, hogy a vállalkozó módosító javaslatot nyújtott be, mely a nyersanyagnorma 18,2 %-os emelésére irányult, azonban a kérdést megvizsgálva az önkormányzat ezt nem fogadta el, s szeptember 1-től a nyersanyagnorma átlagos, 8 %-os emelését tartották elfogadhatónak.

A közgyűlés a közlekedéssel kapcsolatban három átfogó javaslatot is elfogadott. A város öt évvel ezelőtt fogadta el a város útfejlesztési koncepcióját, amiből az első ütemben a csatornázás során elkészült közel 50 kilométernyi szilárd burkolatú út. A második ütem a Modern Városok Program által létrejövő beruházás, melynek egyik része a nagy forgalmú csomópontok fejlesztése, amelyre a szükséges forrás már megérkezett, jelenleg a közbeszerzési eljárások zajlanak. A megvalósításának elősegítése céljából kiemelt fejlesztési területté nyilvánították az Érd Kossuth Lajos u. – Szent István u. keresztezésében található közterületi csomópontot és az azt határoló ingatlanokat, a Sóskúti út – Szovátai út – Fűtó u. keresztezésében található közterületi csomópontot és az azt határoló ingatlanokat, valamint a Tárnoki út – Ürmös u. – Csaba u. – Gyömbér u. keresztezésében található közterületi csomópontot és az azt határoló ingatlanokat.

Megtörtént az útfejlesztési koncepció felülvizsgálata is, amelynek célja, hogy  hogy az érdi utak döntő többsége szilárd burkolatot kapjon. Simó Károly elmondta: a szakemberek 250 km hosszúságban javasolnak útszakaszokat kiépítésre vagy átépítésre, amelyek esetén mintegy 100 km hosszúságban az ivóvízvezeték cseréje is szükséges ahhoz, hogy az út megépülhessen.  - A javaslat szerint a lokális gyűjtőutak mentén egyoldali járda építése szükséges. Az építéssel párhuzamosan forgalomszervezéssel, lakó-pihenőövezetek kialakításával forgalomcsillapítás is szükséges. Ehhez az övezetek határán és az előírásoknak megfelelően forgalomcsillapító küszöbök, egyéb műtárgyak telepítése szükséges. A zöldfelületek rendezése során az utak rendezésével egyidejűleg faültetési programot is meg kell valósítani, a telepítendő fák mennyiségének becslése is megtörtént – magyarázta az alpolgármester.

A közgyűlésen személyi kérdésekről is döntöttek. Újabb 5 évre megválasztották dr. Kubassek Jánost a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatójának, a Szociális Gondozó Központ igazgatói állására pedig pályázatot írtak ki, ugyanis a jelenlegi vezető a nyár végén nyugdíjba kíván vonulni. A közgyűlés döntött arról is, hogy 90 napos felmondási idővel visszahívja tisztségéből az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjét.

(kiemelt kép: Antunovits Antal fotója)

Címkék