Támogatások, Érd Fm, óvodafelújítás a Közgyűlésen

Megtartotta február havi ülését Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgárok Háza dísztermében. A képviselők 15 napirendi pontot tárgyaltak, amelyek közül kettő sürgősségi előterjesztés volt, kettőt pedig zárt ülésen vitattak meg.

Hasonló tartalmaink:

A februári ülésen elsőként a város 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletet módosították. Az ülésen továbbá az idei költségvetéshez kapcsolódva jóváhagyták a Városi Galéria pénzügyi tervét. Meghozták a szükséges döntéseket a február 22-én éjfélkor induló Érd Fm 101,3 rádió működéséhez.

Döntöttek a civil szervezetek támogatásáról. Az ülésen egy háromoldalú megállapodás megkötésére is javaslatot tettek a Corvinus Térségi Integrált Szakképző Központtal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.

Az önkormányzat indul egy, a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton, mely az óvodafelújítást támogatja – határoztak.

Az ülésen sor került továbbá a Fészek Egyesülettel kötött szolgáltatási szerződés módosítására. Tárgyalták az Érdi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót. Két sürgősségi előterjesztést is napirendre került: az egyik a szennyvízszippantáshoz kapcsolódott, a másik pedig a fehér akác és a magyar akácméz védelmét célozta meg.

Az ülésen elfogadták az egyes bizottságok és részönkormányzatok 2013. évi beszámolóját.

Zárt ülésen pedig a városi díjak odaítéléséről és a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról döntöttek a képviselők.

Címkék