Hogyan segít az Erasmus+ a diákoknak?

Az élethosszig tartó tanulás és a munka világa közötti kapcsolat elősegítése a célja az Erasmus+ nemzetközi partnerségi projektnek, amelyben Magyarországot a Napra Forgó Nonprofit Kft. képviseli. A program keretében az érdi Kós Károly Szakképző Iskolában végeznek kérdőíves felmérést a végzős diákokkal. A projekt a pályakezdő fiatalok elhelyezkedési esélyeit hívatott növelni.

Hasonló tartalmaink:

A gimnáziumot végző, érettségit tevő fiatalok többségének elsősorban az a célja, hogy valamelyik, az általuk kiválasztott főiskolán vagy egyetemen folytathassák a tanulmányaikat, ezzel szemben a szakiskolát befejező diákok főként az elhelyezkedés lehetőségét keresik, és olykor csak hosszabb távú terveik között szerepel a továbbtanulás, a szakmai továbbképzés és fejlesztés. Legalábbis kívülállóként ezt feltételezzük, hiszen eddig alapvetően ez volt a gyakorlat: aki hosszú időn keresztül tanulni akart, a gimnáziumot választotta, aki hamarabb szeretett volna munkához jutni, szakiskolát választott.

Ám, hogy valóban így van-e ez napjainkban, illetve hogy a szakiskolát befejező, végzős diákok milyen gondolatokkal, tervekkel lépnek ki a munkaerő-piacra, hogyan értékelik a saját helyzetüket, erősségüket, milyen perspektívát látnak maguk előtt, azt a Napra Forgó Nonprofit Kft. a tavaly indult, Erasmus+ nemzetközi projekt keretében elvégzett, kérdőíves felmérésből kívánja kideríteni. A program célja pedig a pályakezdő fiatalok elhelyezkedési esélyeinek javítása.

A tavaly indult nemzetközi programról Bartha Katalinnal, a Napra Forgó projektvezető munkatársával beszélgettünk.

- A foglalkoztatást segítő, főként a megváltozott munkaképességű és a hátrányos helyzetű munkavállalókat támogató, immár 15 éves múltra visszatekintő cégünk 2010 óta vesz részt nemzetközi partnerségi projektekben, amelyekben különböző célcsoportok munkaerő-piaci helyzetét és lehetőségeit vizsgálja, és keresi az európai szinten is a munkaerő-piaci integrálódást elősegítő, bevált módszereket és gyakorlatokat.

2102-ben a Leonardo program keretében a pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci helyzetét a munkáltatók oldaláról vizsgáltuk. Azt kutattuk és mértük fel, hogy a munkaadók szempontjai alapján milyenek az elvárások, és ezzel szemben mit tapasztalnak a valóságban a hozzájuk kerülő pályakezdő fiatalok szakmai tudását, gyakorlatát, beilleszkedését illetően.

- Most pedig, ha jól értem, az Erasmus+ nemzetközi projekt keretében a szakképzésben résztvevő diákok szempontjai kerülnek a középpontba?

- Igen, a 2014-től induló, és 2016 júliusáig tartó időszakban a projekt célcsoportja a pályakezdő, szakiskolát befejező diákok, akik körében egy kérdőíves felmérést kívánunk végezni. Elsősorban azt szeretnénk feltárni, hogy a szakiskolát befejező, szakmát szerző, végzős diákok milyen gondolatokkal, tervekkel lépnek ki a munkaerő-piacra. Érdekel bennünket, hogy ők hogyan értékelik a saját helyzetüket, erősségüket, és szerintük mire lesz elég, mennyire tudják majd felhasználni, alkalmazni a képzés során megszerzett ismereteiket, készségeiket. Azt is szeretnénk kideríteni, hogy a jelenlegi környezetben milyen perspektívát látnak maguk előtt, mit szeretnének elérni, és vajon a szakképzés adott-e, ad-e számukra elég tudást és gyakorlatot ahhoz, hogy ezt elérjék? Amennyiben úgy látják, hogy a szakképzéssel nem érték el a várt eredményt, akkor miben és hol látnak még fejlesztendő területeket, és milyen segítséget éreznek szükségesnek ahhoz, hogy mégis sikeresen el tudjanak helyezkedni, és minél előbb képesek legyenek beilleszkedni a munka világába.

A felméréssel kapcsolatban már felvettük a kapcsolatot az érdi Kós Károly Szakképző Iskolával. Így Dózsa Lajos igazgató helyettes is részt vett a március elején, a budapesti Danubius Hotel Gellértben megtartott nemzetközi találkozón, amelyen az Erasmus+ külföldi partnerei is jelen voltak, és persze a Napra Forgó részéről is ott voltunk, és a kérdőívek összeállítását célzó műhelymunkáról tárgyaltunk.

- Mikor kezdődik a felmérés?

- Jelenleg a kérdőívek összeállításánál tartunk, a felmérést május folyamán kezdjük el az érdi szakképzőben, az imént ismertetett szempontok alapján. A kérdőíveket egy, esetleg két végzős osztállyal szeretnénk kitöltetni. Ugyanakkor ez a projekt párhuzamosan zajlik a három európai országban, majd az eredmények alapján nemzetközi szintű összesítést és kiértékelést végzünk, és a felmérés eredményéről, a levonható következtetésekről, valamint az esetleges javaslatokról tájékoztatót tartunk az iskola diákjainak.

- Miért fontos a nemzetközi partnerség, a más országokkal való együttműködés?

- Több projektet is működtetünk párhuzamosan, de vannak már lezárult programjaink is, amelyekből levonhattuk a megfelelő következtetéseket, tapasztalatokat. Fontosnak tartjuk, hogy legyen rálátásunk arra, hogyan működik mindez másutt, melyek az erősségek, és melyek a megoldandó problémák. Szükségünk van a tapasztalatszerzésre ahhoz, hogy lássuk, miben tudunk fejlődni, eredményt elérni, és ezáltal egymást is erősítjük abban a munkában, amiben mindenkinek egy célja van: az adott célcsoport számára elősegíteni a mielőbbi elhelyezkedés lehetőségét. Most a fiatalok, a pályakezdők kerültek a fókuszba, hiszen az ő vállukon nyugszik a jövőnk, nekik kell kitermelniük a társadalom jólétét. Fontos tehát, hogy ne kallódjanak el, hanem minél előbb részt vegyenek a gazdaság fejlesztésében.

Címkék