Olimpikonok támogatása

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata anyagilag támogatja az olimpiai játékokra kijutási eséllyel pályázó érdi lakóhellyel rendelkező sportolókat, parasportolókat.

Hasonló tartalmaink:

Támogatás iránt kérelmet nyújthatnak be: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező sportolók, parasportolók, akik az olimpiai játékokra kijutási eséllyel indulnak kvalifikációs tornákon.

A kérelemhez mellékelni kell: a sportoló sportszakmai önéletrajzát, igazolást az adott sportág országos szakszövetségétől. A kérelmek benyújtási határideje: 2016. május 19. A beérkezett kérelmek elbírálásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Sport és Ifjúsági Bizottsága dönt.

Az elnyert támogatás felhasználásáról az Önkormányzat a sportolóval, parasportolóval külön támogatási szerződést köt, mely tartalmazza a támogatás elszámolásának szabályait.

A kérelemmel kapcsolatos további felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal sportreferense ad Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humán Irodáján (Érd, Budai út 8.) személyesen, vagy telefonon, a 06 23 522 300/251 melléken.

Címkék