Általános iskolai beiratkozás: időpontok, tudnivalók

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala közzétette a 2018/2019-es tanévre történő  általános iskolai beiratkozás időpontját: a tanköteles gyerekeket április 12-én (csütörtökön 8.00 és 19.00 óra között, és 13-án (pénteken) 8.00 és 18.00 óra között írathatják be az általános iskolákba.

Hasonló tartalmaink:

A gyermek abban az évben válik tankötelessé, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, de legkésőbb az azt követő évben.
A szülő köteles a tanköteles korba lépő gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő a beiratkozáskor köteles bemutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni (átvenni) azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő jogorvoslattal élhet. Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani a döntés közlésétől számított 15 napon belül.

A hirdetményt az általános iskolai beiratkozás rendjéről itt olvashatja el.

Címkék