Nincs többé behajtási díj

Csütörtöki ülésén a közgyűlés visszavonta a tavaly tavasszal elfogadott behajtási rendeletét, egy magasabb szintű jogszabály módosítása miatt ugyanis az önkormányzat jelenleg nem róhat ki behajtási díjat.  A képviselők kiválasztották az Eurovelo 6 kerékpárút érdi nyomvonalát, elfogadták a Tolmács utca megépítését tartalmazó beruházási célokmányt. Egy csütörtöki döntés értelmében Érd pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, azaz járdaépítésre. A képviselők módosították  a szociális támogatásokról szóló rendeletet is.

Hasonló tartalmaink:

Érd közgyűlése hatályon kívül helyezte a tavaly májusban hozott, a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek behajtását szabályozó rendeletet, amely alapján behajtási díjat szedhetett az önkormányzat. Az a kormányrendelet, amire az önkormányzati jogszabály épült, időközben módosult, így az önkormányzatnak jelenleg nincs felhatalmazása behajtási díj kirovására.

– Amíg a kormányrendeletben változás nem történik, nem szedünk behajtási díjat. Más települések ezt nem veszik ilyen szigorúan, sok helyen továbbra is élnek ezzel a lehetőséggel – jegyezte meg Simó Károly alpolgármester, aki  elmondta azt is: a behajtási rendelet tavaly májusi életbe lépése óta mintegy tízmillió forint értékben folytak be díjak, amelyeket jellemzően a közúthálózat javítására fordított az önkormányzat.

A testület ülésén az egyebek napirendi pontban több önkormányzati képviselő is panaszkodott arra, hogy a 40-es vasútvonal építkezésére érkező nehézgépjárművek megrongálják az utakat. Ezzel kapcsolatban Simó Károly elmondta: az elengedhetetlen kellemetlenségek mellett az odafigyelés hiányára vezethetők vissza a panaszok.
– Ide tartozik az is, hogy e járművek forgalmát csak az arra kijelölt utcákon engedjék az illetékesek. A jövőben szigorúbb ellenőrzéseket vezetünk be e tekintetben. Még az építkezés kezdete előtt felmérték az utak állapotát, és ha ezekben károk keletkeznek, az építőknek ezeket helyre kell hozniuk. Sajnos egyéb problémák is vannak: a NIF Zrt. megpróbálja megspórolni a lakókkal való kommunikációt. Ezzel kapcsolatban fel fogjuk hívni a figyelmüket arra, hogy a környéken lakók véleményét igenis figyelembe kell venniük – hangsúlyozta Simó Károly.

Változik a szociális támogatásokról szóló rendelet: a közgyűlés döntése értelmében könnyebbé válik az igénylés.
– Emelkedett a jövedelmi küszöb és a támogatások összege is. A lakhatási támogatás összege háromezer forintról ötezerre nőtt, az ápolási díj huszonötezer forintról harmincezerre emelkedett. A babacsomag értéke is nő, huszonötezerről harmincezer forintra. Aki gyógyszer- vagy gyógyászati segédeszköz támogatást igényel, annak számlával kell igazolnia, hogy a megítélt összeget valóban ilyen célra fordította – hangsúlyozta Simó Károly alpolgármester, hozzátéve: az önkormányzat mostantól lehetőséget biztosít arra, hogy a közteremtés összegét a hozzátartozók részletben fizessék meg, sőt, a visszafizetést akár el is engedheti a hivatal.

A  csütörtöki ülésen a képviselők kiválasztották az Eurovelo 6 kerékpárút érdi nyomvonalát.
– Korábban egy négy javaslatból álló csomagot bocsátottunk a NIF Zrt. elé. Az engedélyező hatóság kizártnak tartja, hogy a Duna mellett, a magaspart oldalában fusson a kerékpárút. A második és harmadik verzióról, ami felvezetne a magaspartra, további vizsgálatok után lehetne dönteni. A negyedik változat esetén nincs akadály – eszerint a kerékpárút a Mély úton futna, majd a pincesor tetejétől Százhalombattáig a már meglévő poros utat építenék át úgy, hogy az mind a biciklis forgalom, mind a mezőgazdasági gépekkel közlekedők számára alkalmas legyen. Mivel e változat megépítésére nyílik a legnagyobb esély, így ezt támogatta a közgyűlés – tette hozzá Simó Károly, aki elmondta azt is: a kerékpárút a gáton is kiépülne, immáron a budapesti közigazgatási határon belül is, a 6-os útig.

– Ez a javaslat kerékpárút kialakítását célozza, autóútét nem. Ugyanakkor megszavaztuk, hogy készüljön egy geodéziai vizsgálat a Duna-parti gát terhelhetősége szempontjából, hogy meg tudjuk vizsgálni: hogyan lehetne elkerülni Ófalu utcáinak fokozott gépjármű-terhelését abban az esetben, ha a volt téglagyár területén megvalósulna egy komolyabb forgalmat generáló turisztikai létesítmény. Az elképzelések szerint egy párszáz méteres szakaszon, a gátőrház és a volt termál hotel közti részen épülhetne ki egy útszakasz, a gát kiszélesítésével, oly módon, hogy az sem a kerékpározókat, sem a sétálókat nem zavarná. Az elképzelések szerint a Duna régi holtágát is vissza lehetne kotorni. E lehetőség vizsgálatáról döntött a közgyűlés, felhatalmazást adva, hogy javaslatok készüljenek e témával kapcsolatban – hangsúlyozta Simó Károly.

– Elfogadtunk még egy fontos előterjesztést: a Tolmács utca megépítését tartalmazó beruházási célokmányt. Ez lehetővé teszi, hogy Tisztviselőtelepnek új közlekedési útvonala legyen, infrastruktúrája pedig a közművek tekintetében bővüljön, az ellátás biztonsága nőjön – zárta szavait.

Érd pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
– Járdaépítésre pályázunk; 85 százalékos támogatást nyerhetünk el a rendelőintézet könnyebb megközelítését szolgáló, Alsó és Felső utcai járdaszakaszok, valamint a Béke téri járdák felújítására, akadálymentesítésére. Ez a beruházás 45 millió forintba kerülne, és szeretnénk a lehető legnagyobb forrást, azaz 40 millió forintot igényelni erre a célra – mondta Pulai Edina (Jobbik) az ülést követően.

Az MSZP képviselője, Szűcs Gábor úgy nyilatkozott:  a kerékpárúttal kapcsolatos, a közgyűlés által elfogadott javaslat problémát jelenthet amiatt, hogy a mezőgazdasági területekre irányítja az Eurovelo nyomvonalát, így kérdéses, hogy betakarítás, illetve a földmunkák idején hogyan biztosítható a kerékpárosok biztonsága. Az előterjesztést ezért nem támogatták. Nem támogattuk azt az elképzelést sem, hogy a gátat kibővítsék, és ott autóforgalom lehessen – tette hozzá Szűcs Gábor.

Címkék